Patijn positief over opnieuw benoemen Paats

DEN HAAG, 12 juni. Commissaris van de Koningin S. Patijn van Zuid-Holland zal positief adviseren over de herbenoeming van burgemeester Paats van Alphen aan den Rijn.

Dat antwoordt hij op de brief van de Socialistiese Partij in Alphen aan den Rijn. Deze had gevraagd op basis van een enqete een negatief advies aan de minister van binnenlandse zaken uit te brengen over de herbenoeming op 16 oktober dit jaar. Patijn merkt in zijn brief op dat een ruime meerderheid van de gemeenteraad in Alphen aan den Rijn heeft uitgesproken dat de burgemeester zich niet op zijn positie hoeft te beraden. Daarnaast wijst Patijn op de commissie-Engwirda, die onder meer de rol van de Alphense bestuurders onderzoekt en pas ver na 16 oktober zal rapporteren. Bovendien spreekt de enquete die et Alphense dagblad hield onder haar lezers volgens Patijn evenmin uit dat het vertrouwen in de burgemeester is geschonden. Patijn ziet zodoende geen aanleiding om van de normale benoemingsprocedure af te wijken en af te zien van een positief advies.