NCRV: eigen bijdrage kan omhoog

HILVERSUM, 12 JUNI. De NCRV is bereid de eigen financiele bijdrage aan programma's te verhogen als de overheid op haar beurt de omroepbijdrage “bescheiden” optrekt met tien gulden.

Dit zei voorzitter mr. A. Herstel van de NCRV gisteren bij de jaarvergadering van de Verenigingsraad van de omroep in Hilversum.

Herstel noemde de door minister d'Ancona van WVC voorgestelde verhoging van het omeplidmaatschap met 25 gulden om de eigen middelen te vergroten “onaanvaardbaar hoog”. Een lager bedrag acht hij “bespreekbaar” als aan twee voorwaarden wordt voldaan: de overheid moet bereid zijn ook een deel van de financiele problemen op te lossen door middel van een bescheiden verhoging van de omroepbijdrage van bijvoorbeeld tien gulden per jaar en belemmeringen voor omroepen om zelf inkomsten te verwerven moeten worden opgeheven. Hij wees daarbij op ondr meer de belemmeringen bij het publiceren van uitgaven. Tot nu toe hadden omroepen zich fel gekeerd tegen elke verhoging van het lidmaatschap, onder meer meer omdat dit zou leiden tot verlies van leden. De wending in het standpunt van de NCRV is een antwoord op de eis van minister d'Ancona dat omroepen met 125 miljoen gulden per jaar meebetalen aan het publieke bestel. De minster formuleerde de eis van een eigen bijdrage in haar vorige week gepubliceerde nota over de toekomst van de publke omroep. Herstel ging ook in op de steeds verder gaande samenwerking tussen zijn vereniging en de KRO en AVRO. Naast samenwerking op het gebied van het televisieschema op Nederland 1 zal dit ook “personele consequenties” hebben.

“Duidelijk is wel dat de samenwerking zal leiden tot een organisatie van kleinere omvang”, aldus Herstel. Hij zei dat daarvoor een sociaal plan is opgesteld dat uitgangspunt zal zijn voor onderhandelingen met de vakbonden. (A)