'Mini-ondernemingen' draaien niet soepel

AMSTERDAM, 12 JUNI. De lessen in boekhouding die leerlingen in het middelbaar en hoger beroepsonderwijs krijgen, bereiden slecht voor op de praktijk. Dat is althans de ervaring van de scholieren die dit schooljaar een 'mini-nderneming' zijn gestart.

Mini-ondernemingen worden opgericht door een groep scholieren tussen de 16 en 25 jaar. De bedoeling ervan is dat jongeren 'ervaring opdoen met het praktisch ondernemerschap'. De introductie van de 'mini-onderneming' in Nederland is een uitvloeisel van de in de knop gebroken fusieplannen van de AMRO bank en de Belgische Generale Bank. In Belgie draaiden al tweehonderd mini-ondernemingen. De top van de AMRO raakte dermate gecharmeerd van het - oorspronkelijk Amerikaanse-) idee, dat ze samen met het VNO (Verbond van Nederlandse Ondernemingen), het KNOV (Koninklijk Nederlands Ondernemers Verbond) en in nauwe samenwerking met het ministerie van economische zaken in augustus vorig jaar een stichting oprichtte. Met het voorlopig vijfjarige project is een bedrag van 2,5 miljoen gulden gemoeid. Onder begeleiding van een docent, een (oud-)ondernemer en een financieel deskundige kiezen scholieren een te verkopen produkt.it jaar waren dat onder andere veiligheidsvestjes, wenskaarten en verpakt snoepgoed. Het startkapitaal wordt vergaard door aandelen uit te geven. De mini-onderneming maakt een marketingplan en stelt uit eigen gelederen een management-team samen, dat zich voor een vergadering van aandeelhouders moet verantwoorden. Aan het eind van het schooljaar wordt het bedrijfje geluiquideerd. De gemaakte winst wordt in de vorm van dividend aan de aandeelhouders uitgekeerd. De meeste mini-ondernemingen draaiden na een entusiaste start niet zo soepel. Vooral het voeren van een financiele administratie en het organiseren van de onderlinge samenwerking verliepen moeilijker dan gedacht. Deelnemers die zich niettemin actief bleven opstellen en een goede verslaglegging konden overhandigen, kregen gisteren het 'certificaat van mini-ondernemer' uitgereikt door H.E.T. Moll, districtsdirecteur van de ABN AMRO bank in Amsterdam en voorzitter van de Stichting Mini-Ondernemingen Nederland. R.W.J. Groenink, lid v het raad van bestuur van de ABN AMRO, verwacht dat de miljoenen een goede investering zullen blijken. De scholieren die aan het project hebben meegedaan, zullen volgens hem eerder geneigd zijn zelf een bedrijf starten. “Voor onze bank is het een manier om meer contact te krijgen met het midden- en kleinbedrijf. Een profijtelijk segment, omdat je er als bank een totale relatie mee hebt.” Dit jaar hebben tien scholen aan het project meegewerk, volgend ar zullen dat er naar verwachting veertig zijn. De stichting streeft naar tweehonderd mini-ondernemingen per jaar.

De scholieren zeggen veel van de ervaring te hebben geleerd. In de meeste gevallen hebben ze echter niet de voorziene winst geboekt.

Leerlingen van het Ondernemers College in Haarlem, die onder de naam 'Home Made' haarspelden verkochten, leden uiteindelijk zelfs verlies.

“Jammer voor mijn oma”, zei een van hen. “Haar aandeel van 25 gulden itien gulden in waarde gedaald. En ik had haar nog wel winst beloofd.”