Kroonleden in SER: ontzie oude WAO'ers

DEN HAAG, 12 JUNI. Arbeidsongeschikten van vijftig jaar en ouder moeten bij de aanpassing van de WAO worden ontzien. Arbeidsongeschikten tot vijftig jaar moeten allemaal opnieuw worden gekeurd. Dit staat in het nieuwe ontwerp-advies van vier onafhankelijke kroonleden van de Sociaal-Economische Raad.

De kroonleden hebben hun eerdere voorstellen aangepast in de hoop werkgevers en werknemers op een lijn te krijgen, zodat begin jul een unaniem advies aan het kabinet kan worden uitgebracht over het terugdringen van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Op een partijbijeenkomst in Ridderkerk begin deze maand garandeerde PvdA-fractievoorzitter Woltgens dat aan de uitkering van arbeidsongeschikten van vijftig jaar en ouder niets verandert. Van de 890.000 WAO'ers zijn er 465.000, ruim vijftig procent, ouder dan vijftig jaar. In een reactie zegt een woordvoerster van de vakcentrale FNVet “spuugzat” te zijn steeds op onderdelen te moeten reageren. “Een herkeuring van arbeidsongeschikten is voor ons alleen bespreekbaar wanneer daar de garantie van een baan aan gekoppeld is”, aldus de FNV-woordvoerster. Het nieuwe voorstel van de kroonleden wordt aanstaande dinsdag in een SER-commissie besproken. De werkgeversorganisaties VNO en NCW zullen dan met een eigen voorstel komen waarvan de kern is dat de WAO alleen nog de beroepsrisico's dekt. De sociale isico's, zoals bijvoorbeeld de sportblessure, kan in het voorstel van de werkgevers vrijwillig worden verzekerd. Dit systeem levert volgens een woordvoerder van het NCW “een aanzienlijke besparing” op. Op dit moment maken de werkgeversorganisaties berekeningen over de exacte omvang van het bedrag. Pag. 3: Plan SER met WAO Het voorstel om een beroeps- en een sociaal risico te introduceren in de arbeidsongeschiktheidsverzekering wordt in de ons omringende landen toegepast. Er zijn er nogal wat beroepsprocedures aan verbonden, vooral bij ziekten van psychische aard. De werkgevers willen dat de besparing wordt 'vertaald' ingere premies. Begin deze maand kwamen de kroonleden met een voorstel waarbij het begrip 'passende arbeid' in de WAO-regeling zou moeten worden afgeschaft. Volgens berekeningen van het Centraal Planbureau zou deze maatregel een besparing opleveren van 2,5 a 6 miljard gulden. De vakcentrale FNV en CNV verklaarden met deze maatregel in te kunnen stemmen, mits de oudere WAO'er zou worden ontzien. VNO en NCW hebben twijfels over de berekende besparing. De eisen van de vakbeweging - alleen minder betaald werk aanH)vaarden als er ook een baan is; ouderen buitenschot laten - 'knabbelen' daar al te veel van af, vrezen werkgevers. Volgens een Vara-onderzoek dat gisteravond werd gepubliceerd, vindt 47 procent van de ondervraagden dat WAO'ers alle aangeboden werk moeten aanvaarden, 45 procent vindt dat ze 'passende arbeid' moeten accepteren. Bijna 60 procent vindt dat de uitkering niet moet afhangen van leeftijd of tijd dat men heeft gewerkt, 4rocent vindt dat dit wel mag. Maar liefst 80 procent vindt dat mensen die in hun vrije tijd arbeidsongeschikt raken toch voor een WAO-uitkering in aanmerking moeten komen.