Kamer wil stappen na wegsturen verdachten wegens overbelasting

DEN HAAG, 12 JUNI. De Tweede Kamer vindt dat minister Hirsch Ballin (justitie) maatregelen moet nemen om de overbelasting van de rechterlijke macht aan te pakken.

Woordvoerders van verschillende fracties zeiden vanochtend tijdens een debat over de beleidsplannen van Justitie geschkt te zijn over het buiten vervolging stellen gisteren door het Haagse gerechtshof van 45 verdachten in strafzaken. Dit gebeurde omdat het hoger beroep niet binnen de gegarandeerde termijn van ongeveer twee jaar heeft kunnen plaatsvinden. Die termijn staat in het Europees Verdrag inzake de Rechten van de Mens. CDA-woordvoerder Van der Burg pleitte voor “inhaalacties” om de achterstanden in de behandeling van strafzaken weg te werken. Het CDA wil dat er meer full-time rechters wrden aangesteld als blijkt dat er een “echt” tekort aan rechters is. Het PvdA-Kamerlid Kalsbeek-Jasperse vond dat de minister de kwestie van de 45 sepots “tot op de bodem moet uitzoeken”. Volgens de minister voorzag het OM vorig jaar dat 400 zaken wegens capaciteitsproblemen niet tijdig zouden kunnen worden behandeld. Ondanks de inzet van extra personeel is dat niet gelukt. Mr. H.W. Zuur, kabinetschef van de procureur-generaal van het Haagse gerechtshof, zei vanochtend dat het bij45 niet behandelde zaken draait om lichte misdrijven als diefstal, valsheid in geschrifte, oplichting en verzet tegen politieagenten. De hoogst opgelegde straf was drie maanden, in de meeste gevallen ging het om boetes of vrijheidsstraffen van zeer korte duur. Verder bleek dat de Kamer niet wil dat staatssecretaris Kosto bezuinigt op het reclasseringswerk binnen de strafinrichtingen. Kosto zegde toe dat hij een aparte werkgroep wil laten onderzoeken of het mogelijk is de bezuiniging elders te realiseren.