Kamer stemt tegen vernieuwing beeldmerk

DEN HAAG, 12 JUNI. De Tweede Kamer heeft gisteren besloten het huidige beeldmerk van de Kamer, een gekroonde leeuw, te handhaven. Een voorstel van het presidium om een nieuw embleem en een nieuw logo in te voeren haalde het niet.(EDe ontwikkelingskosten van beeldmerk (een leeuw in een modern jasje) en logo beliepen 160.000 gulden. “Het is nu weg, over, af”, zegt voorlichter H. Mulders van de Tweede Kamer. Als beide ontwerpen wel de goedkeuring van de Kamer hadden gekregen zou dat volgens Mulders binnen vijf jaar een besparing van 3 a 4 ton hebben opgeleverd.

Begin 1988 leek het de afdeling voorlichting van de Tweede Kamer een goed idee om met de verhuizing naar het nieuwe Tweede-Krgebouw, dat 28 april 1992 door koningin Beatrix zal worden geopend, een nieuw beeldmerk te introduceren. Alle stukken die worden geproduceerd voor de verschillende diensten en politieke fracties in het Kamergebouw zouden dan van hetzelfde beeldmerk zijn voorzien, een gekroonde leeuw. Nu worden daarvan nog verschillende varianten gebruikt. Door de ruime steun aan de motie-Mateman (CDA) is van de voorgenomen vernieuwing en efficiency-verbetering voorlopig geen sprake“De Kamer heeft daar bewust voor gekozen”, zegt Mulders. De nieuwe ontwerpen worden weer uit de kluis gehaald als de kern van Kamerleden die tegen een moderner beeldmerk heeft gestemd uit het parlement is vertrokken. Voor de motie van Mateman om het huidige beeldmerk van de Tweede Kamer te behouden stemden de fracties van CDA (minus Kamervoorzitter Deetman en de fractieleden Doelman en Esselink), VVD (behalve Franssen, Dees, Wiebenga, Van Erp en Kamp), D66 (met uitzondering van Groenma, SGP, RPF en CD. Op eigen verzoek krijgt de Tweede Kamer een milieu-vriendelijkere verpakking voor het broodbeleg. De gehele Kamer met uitzondering van het Tweede-Kamerlid Janmaat (CD) stemde gisteren voor een motie van het Kamerlid Lankhorst (Groen Links) waarin het presidium van de Kamer werd gevraagd “zo snel mogelijk een einde te maken aan de milieu-onvriendelijke verpakking van broodbeleg en dergelijke”. Volgens Lankhorst is “een snelle en ienische wijze van uitserveren van broodbeleg en dergelijke zeer wel mogelijk zonder plastic- of gasverpakking”. Sinds kort wordt daar aan gewerkt, aldus W.M. Thoen, plaatsvervangend hoofd van het restaurantbedrijf in de Tweede Kamer.

Hygiene blijft volgens hem vooropstaan. De overwinning van Lankhorst werd door de gehele Kamer, met uitzondering van Janmaat, met luid applaus en gejuich begroet. Janmaat was van mening dat de Tweede Kamer zich niet met details zoals de verpakking van broodbeleg ineigen huis moet bezighouden.