Gorterprijs 1991 voor Beurskens

AMSTERDAM, 12 JUNI. Het bestuur van de stichting Amsterdams Fonds voor de Kunst heeft de Herman Gorrprijs 1991 toegekend aan Huub Beurskens voor zijn poeziebundel Hollandse wei en andere gedichten. De prijs, waaraan een geldbedrag van tienduizend gulden is verbonden, wordt op 1 november in Paradiso in Amsterdam uitgereikt.

Volgens het juryrapport sluit het titelgedicht uit de onderscheiden bundel aan bij de manier waarop Gorter de schoonheid van Den tuin van Holland heeft bezongen. Het is dit jaar 101 jaar geden dat Gorters Mei werd gepubliceerd. De dichter, prozaschrijver, essayst en schilder Beurskens debuteerde in 1975 met de bundel Blindkap. Sindsdien verschenen zeven poeziebundels.