Gist-Brocades: nieuwe methode mestverwerking

DEN HAAG, 12 JUNI. Gist-Brocades in Delft zegt een fermentatiemethode te hebben ontwikkeld voor de produktie van zuivere aminozuren - bouwstenen voor eiwitten - uit dierlijke mest.

De aminozuren kunnen als nuttig bestanddeel aan veevoeder worden toegevoegd. Daarmee zouden de ammoniak - of te wel stikstofproblemen, die door de mest in het milieu ontstaan, aanzienlijk kunnen worden gereduceerd en zou een bijdrage worden geleverd aan het sluiten van de mineralenkringloop in de veeteelt. Gist-Brocades claimt dat binnen drie jaar 10 tot 20 procent van de dan als overschot aangele(JHverde mest voor deze bewerkingsmethode in aanmerking komt. Het totale mestoverschot wordt nu berekend op ongeveer 14 miljoen ton. In eerste instantie stelt men zich voor het ontwikkelde proces technisch te koppelen aan al bestaande mestverwerkingsmethoden, zoals die van Promest in Helmond. De methode van Gist-Brocades, die vooral door TNO-Voeding in Zeist praktisch is uitgewerkt, onderscheidt zich van de andere verwerkingsmethoden door de hogere tegevoegde waarde van het eindprodukt: de aminozuren. Promest en de methode Memon, die in Deventer in praktijk wordt gebracht, leveren alleen mestkorels als verkoopbaar produkt. Gist-Brocades kwam enige tijd geleden al met de mededeling dat het bedrijf het enzym fytase op grote schaal weet te produceren met behulp van recombinant micro-organismen. Fytase wordt sindsdien door een van Nederlands grootste veevoederfabrikanten, de Cooperatieve handelsvereniging Cehe in Veghel, in plaats van fosfor aan het veevoer toegevoegd. Fytase weet het fosfor, dat van nature in veevoer aanwezig is, beschikbaar te maken voor het vee. Daardoor daalt de hoeveelheid fosfor die uiteindelijk in de mest terechtkomt. Ook fosfor belast het milieu.

pag. 21: 'Mesttroep wordt goudmijn' Het resultaat van het onderzoek op laboratoriumschaal naar een nuttig gebruik van het stikstof in de mest werd giseren in Den Haag overhandigd aan minister P. Bukman van landbouw. Hij sprak van “welkome aanvulling” op alle initiatieven om het mestprobleem terug te dringen. “Een Amerikaan zei onlangs tegen me dat wij in Nederland met onze mest niet op een vaalt, maar op een goudmijn leven. Wat hier wordt gepresenteerd is het begin va het bewijs dat er aan die troep nog geld kan worden verdiend ook.” Bukman zei dat door alle inspanningen vermoedelijk kan worden voorkomen dat de veestapel moet worden ingekrompen “Een oplossing waar ik primair niet aan denk.” Het initiatief van Gist-Brocades wordt ondersteund door de veevoerderindustrie. De Rabobank draagt bij in de investering van 22,3 miljoen gulden die het opzetten van een proefinstallatie vergt. Daarvoor hebben de drie partners een bedrijf opgericht dat Triple A heet (Agro,

    • Max Paumen