Familie Ferruzzi ontslaat Italie's topondernemer

ROME, 12 JUNI. Raul Gardini, als president van de agro-industriele Ferruzzi-groep een van de grootste ondernemers van Italie, is gisteren door de rest van de familie Ferruzzi ontslagen wegens onoverbrugbare meningsverschillen over het beleid.

Het besluit komt als een grote verrassing. Het is in Italie zeer ongebruikelijk dat een conflict binnen een familie zo openlijk op straat komt. Gardini wordt als president van Serafino Ferruzzi, de overkoepelende holding van de groep, opgevolgd door de 51-jarige Arturo Ferruzzi. De directe aanleiding voor de breuk is de mislukte joint venture Enimont. Hierin zouden Montedison, de chemische groep die deel uitmaakt van de Ferruzzi-groep, en Enichem, de chemische poot van de staatsholding Eni, samenwerken. Het was een poging tot schaalvergroting in de Italiaanse chemie met het oog op de feller wordende internatiole concurrentie. Maar al snel ontstonden er tussen de leiding van Eni en van Montedison grote meningsverschillen over het beleid. Zo wilde de Eni, als staatsholding, meer op de gevolgen voor de werkgelegenheid letten dan Montedison raadzaam achtte. Gardini was er de man niet naar om een beleid te aanvaarden dat haaks staat op wat hij zelf wil. Gardini heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij de volledige controle over Enimont wilde hebben. Hij leek daarin te slagen toen de impasse werd dooJH)broken met de afspraak dat de ene partner de andere zou uitkopen, waarbij Montedison als eerste een besluit mocht nemen over kopen of verkopen. Gardini wilde de gevraagde 2.405 miljard lire, ongeveer 3,7 miljard gulden, op tafel leggen om een internationaal competitief chemisch bedrijf te kunnen opzetten. De familie Ferruzzi hield dat tegen, ook omdat dit een directe confrontatie met de regeringspartijen zou hebben betekend, die Enimont bij de staat wilden houden. Gardinis het conflict nooit uit de weg gegaan, maar de familie vreesde dat nu het functioneren van de groep in Italie in gevaar zou komen. Vorig jaar november werd de joint venture officieel beeindigd en kocht de Eni het aandeel daarin van Montedison. Gardini legde uit protest al zijn bestuursfuncties in Italie neer, behalve die van president van de overkoepelende holding. De familie Ferruzzi had na de dood van Serafino Ferruzzi in 1979 de leiding over de groep toevertrouwd aan Garni, getrouwd met Idina Ferruzzi. Hij heeft van de groep een van de grootste agro-industriele holdings van Europa gemaakt. Nu Arturo Ferruzzi president van de overkoepele holding van de groep is geworden, is een kennelijk wens van Serafino Ferruzzi vervuld: hij had Arturo 31 procent van de holding vermaakt, tegen 23 procent voor ieder van zijn drie dochters. Raul Gardini zal zich naar verwacht nu concentreren op de activiteiten van de Ferruzzi-groep in de Verenigde Staten. Hij is daar vooral bekend wegens de successen van zijn zeilot Moro di Venezia, een van de pretendenten voor de befaamde America's cup.

    • Marc Leijendekker