ENTREE

Het Letterkundig Museum in Den Haag gaat met ingang van 1 juli entree heffen.

Losse kaartjes gaan 5 gulden kosten, een jaarkaart is verkrijgbaar voor vijftien gulden. Tot nu toe was het museum gratis toegankelijk.