Drenthe wil contract Friesland voor afval

LEEUWARDEN, 12 JUNI. Gedeputeerde Staten van Drenthe zijn niet bereid Friesland te hulp te schieten bij de verwerking van 12.000 ton afval als het OLAF (openbaar lichaam afvalverwijdering Friesland) geen contract wil tekenen met de VAM over de levering van Fries huisvuil na 1998.

Hoewel er in principe overeenstemming is tussen de vier Noordelijke provincies over noodhulp an Friesland willen GS van Drenthe hierover een concrete toezegging van het afvalorgaan OLAF, een samenwerkingsverband van de 31 Friese gemeenten. Friesland zit vanaf nu tot oktober, als de oude stortplaats Weperpolder opengaat, met een overschot van 35.000 ton afval. Voor de verwerking hiervan is Friesland afhankelijk van de buurprovincies Drenthe, Groningen en Overijssel. Die stelden vorige week als voorwaarden voor noodhulp heropening van de Weperpolder en een contract tussen OLAF en de VAM in Wijstervoor levering van afval na 1998. Het OLAF ging afgelopen maandag mokkend akkoord met heropening van de Weperpolder. De 'contractvoorwaarde' werd 'bespreekbaar' genoemd.

OLAF-directeur R. Horchner: “Wij kunnen geen harde toezeggingen doen, omdat we geen idee hebben hoe groot de afvalstroom in 1998 is.” Het OLAF werkt aan heropening van de afvalverbrander AVI in Leeuwarden (kosten 40 miljoen). De verbrandingprijs zal bij heroening aanmerkelijk lager liggen dan die van de te openen GAVI in Wijster. De Drentse milieugedeputeerde M. Kool heeft verklaard dat Drenthe een concrete datum wil waarop het contract tussen OLAF en VAM wordt ondertekend: “Anders gaat de poort dicht. We zijn wel goed, maar niet gek.” Deze week wordt het Friese huishoudelijk afval nog tijdelijk in de bunker van de AVI in Leeuwarden gestort. Daarna wordt het tijdelijk opgeslagen op de stortplaats voor bedrijfsafval in Leeuwarden.

    • Onz