D66 wil mariniers in Irak laten blijven

DEN HAAG, 12 JUNI. D66 wil dat de Nederlandse mariniers langer in Irak blijven.

Nu de Amerikanen en andere leden van de coalitie voor humanitaire hulp aan de Koerden vertrekken en er tussen de Koerden en e Iraakse regering geen akkoord is gesloten, worden de Koerden opnieuw bedreigd, zo meent D66. J. Kohnstamm (D66) zal minister Van den Broek morgen in de Tweede Kamer vragen om in EG-verband een politiek initiatief te nemen om Europese beschermingstroepen in Noord-Irak te laten blijven zolang een VN-politiemacht de veiligheid van de Koerden niet kan garanderen. In Turkije en Noord-Irak zijn nog 400 Nederlandse mariniers ingezet voor de beveiliging van de opvangkampen. Ook zijn er nog 100 an van de landmacht. Het is de bedoeling dat de mariniers in de loop van juli naar Nederland terugkeren, afhankelijk van het overdragen van taken aan de VN-politiemacht. De mariniers zullen langer blijven als de VN moeite blijft houden de politiemacht op te zetten.