Crematie

In NRC Handelsblad van 28 mei publiceerde J.L. Heldring een kritisch commentaar op de samenstelling van de Nederlandse delegatie naar de crematie van de oud-premier van India, Rajiv Ghandi.

Heldring had er bezwaar tegen dat prins Willem Alexander n de regeringsdelegatie was opgenomen. Hij had ook kritiek op het witte marine-uniform van de prins, want “in uniform vertegenwoordigt de prins het land”. Volgens Heldring was het kabinet niet zorgvuldig genoeg geweest bij het nemen van de beslissing om prins Willem Alexander naar Delhi af te vaardigen, waarbij de minister-president als eerst-verantwoordelijke er van Heldring flink van langs kreeg. Het was wel duidelijk dat dring bij het schrijven van zijn artikel het communique van de Rijksvoorlichtingsdienst niet had gelezen maar zich baseerde op een door het ANP herschreven communique. Het RVD-bericht luidde: “De Rijksvoorlichtingsdienst deelt mede: Namens HM de Koningin zal ZKH de Prins van Oranje op vrijdag 24 mei 1991 aanwezig zijn bij de officiele plechtigheden ter herdenking van de voormalige premier van India, Radjiv Ghandhi. De regering zal worden vertegenwoordigd door de minister van Buitenlandse Zaken. H. van den Broek.” Anders dan Heldring meent maakte de prins van Oranje geen deel uit van de regeringsdelegatie. Hij ging er heen namens zijn moeder, de Koningin. De regering (staatshoofd en ministers) werd vertegenwoordigd door de minister van buitenlandse zaken. Heldrings opmerking dat de prins in uniform het land vertegenwoordigt is onjuist. Ik wijs in dit verband naar art. 50 van de Grondwet. Wat betreft de bezwaren tegen het witte marine-uniform citeer ik redacteur Lolke van der Heide die iRC Handelsblad van 29 mei schreef: “De prinsen van Oranje en Wales hadden volgens ingewijden van tevoren overlegd over de kledij en waren eendrachtig tot de slotsom gekomen dat het hagelwitte marine-uniform en vooral de pet een geschikte bescherming tegen de zon zou bieden.”

Daaraan kan worden toegevoegd dat wit in India de kleur van rouw is zoals men ook op de televisie kon zien.