Commissarissen Noro geven niet toe

LEIDEN, 12 JUNI. De raad van commissarissen van Noro Properties wijst het verzoek van de aandeelhouders om een aandeelhouderscommissie in te stellen af. Evenmin gaan commissarissen in op het verzoek van aandeelhouders om het “zwartboek” over het optreden van Noro-bestuurder John Fentener van Vlissingen aan hen toe te zenden.

Dit hebben de commissarissen, drs A. Schuitemaker, J.J. Goedhart RA, ir H.B. Hensel enr C. van Veen, gistermiddag besloten op een bijeenkomst op het landgoed Lauswolt in het Friese Beetsterzwaag. De brief aan aandeelhouders waarin dit besluit wordt vermeld, lag volgens een woordvoerder van Noro gisterochtend al gereed voor ondertekening op het Noro-hoofdkantoor te Zeist. Door te weigeren een aandeelhouderscommissie toe te laten, houden commissarissen de situatie in stand waarbij John Fentener van Vlissingen via zijn meerderheid op de aandelhoudersvergadering opstandige aandeelhouders kan overstemmen. Een aandeelhouderscommissie die optreedt namens de aandeelhoudersvergadering is een juridisch middel om de blokkade van een grootaandeelhouder te doorbreken. Door te weigeren het “zwartboek” rond te sturen houden de commissarissen dit rapport van de commissie van goede diensten van Noro Properties vertrouwelijk. Dat maakt het moeilijk dit rapport te gebruiken als bewijsstuk in juische procedures tegen Fentener van Vlissingen. Een van de Noro-aandeelhouders, R. Sjenitzer, ziet het aanspannen van een proces als logische stap indien de conclusies van het zwartboek juist zouden zijn. Het zwartboek stelt - met enige slagen om de arm - dat aandeelhouders naar schatting 59 miljoen dollar aan teveel betaalde provisies van Fentener van Vlissingen kunnen terugeisen. De vorig jaar benoemde commissarissen staan op het standpunat over de gang van zaken in het verleden bij Noro niet langer dient te worden geharreward. Zij vinden dat een reorganisatie en een nieuwe structuur van de beleggingsorganisatie ervoor moet zorgen dat belangenverstrengelingen tussen Fentener van Vlissingen prive en Fentener van Vlissingen als bestuurder-groot-aandeelhouder van Noro niet meer zullen voorkomen.