'Affaire met CLBN heeft politieke vertakking'

PARIJS, 12 JUNI. De leningen van honderden miljoenen guldens van Credit Lyonnais Bank Nederland (CLBN) aan de Italiaanse zakenlieden Giancarlo Parretti en Florio Fiorini worden vermoedelijk afgedekt met grote geldbedragen die door onbekende geldschieters bij de Franse moederbank Credit Lyonnais in deposito zijn gegeven. Daarbij spelen politieke belangen van de Franse socialisten een rol.

Dat meent Franois d'Aubert, het liberale lid van de oppositie in het Franse parlement, die onrmeer heeft gevraagd om het instellen van een parlementaire controlecommissie die de financiering van het Italiaanse zakenduo moet onderzoeken. D'Aubert acht het niet waarschijnlijk dat voor de leningen, die volgens gegevens van de Amerikaanse beurscommissie zeker 1,4 miljard gulden belopen, uitsluitend de Amerikaanse filmstudio MGM-Pathe en zijn directe moedermaatschappijen dienen. MGM-Pathe verkeert volgens de SEC-gegevens financieel in een slechte staa en kan zich uitsluitend op de been houden door de omvangrijke kredieten die CLBN verstrekt. Volgens het Franse parlementslid is er een duidelijke politieke kant aan de herkomst van de gelden. Parretti en Fiorini hebben PAG. 18 HERKOMST FILMFINANCIERING CREDIT LYONNAIS ONDUIDELIJK van oudsher nauwe zakelijke contacten met Franse en Italiaanse socialisten.

Cesare de Michelis, broer van de Italiaanse socialistische inister van buitenlandse zaken, bekleedt een aantal sleutelposities in hun filmacitviteiten. De bestuurstop van Credit Lyonnais is volgens D'Aubert sterk verweven met de regerende Franse socialistische partij, ondermeer door het doneren van grote sommen geld aan de partijkas. Eind vorig jaar verzocht D'Aubert een onderzoek in te stellen of de staatsbank en zijn dochterbank CLBN wel aan alle regels voldoen die de Franse bancaire wetten stellen inzake het witwassen van zwart geld.

    • Steven Adolf