Zes maanden geeist tegen kinderrechter na ontucht

GRONINGEN, 11 JUNI. De officier van justitie mr. C.J. van Epenhuysen heeft vanmorgen voor de rechtbank van Groningen zes maanden voorwaardelijke gevangenisstraf geeist tegen de 46-jarige ex-vice president van de Arnhemse rechtbank en kinderrechter mr. T.A.M.A. van der V. wegens ontucht met een aan zijn gezag onderworpen 17-jarige jongen.

Volgens de officier heeft van der V. de rechterlijke macht grote schade berokkent door zijn gedrag, maar aagezien de feiten volgens de officier “geruime tijd” geleden zijn gepleegd en de zaak lange tijd in de publiciteit is geweest achtte hij een voorwaardelijke celstraf op zijn plaats.

Van der V. wordt ervan verdacht op 24 oktober 1987 en 27 november van dat jaar met de 17-jarige M.C. van B., die op dat moment in voorlopige hechtenis zat wegens bedreiging van zijn moeder onderweg van Nijmegen naar de therapeutische gemeenschap Eesergroen bij Borger in de bosse sexueel te hebben mishandeld. Volgens de verklaring van Van B. tegen over de recherche ging het initiatief voor honderd procent van Van der V. uit. “Ik heb het geduld, omdat ik bang was dat ik mijn eigen zaak zou schaden.”