Wolters Kluwer koopt Italiaanse uitgever Ipsoa

ROTTERDAM, 11 JUNI. Wolters Kluwer neemt voor 350 miljoen gulden de Italiaanse uitgeverij Ipsoa over. Het uitgeverijconcern heeft daarover overeenstemming bereikt met Isvim, de moeder van Ipsoa. Isvim is een aan de Milanese beurs genoteerde beleggingsmaatschappij gelieerd aan het Ferruzzi-concern.

Wolters Kluwer is vooral genteresseerd in de juridische en fiscale uitgaven van Ipsoa. Die waren vorig jaar goed voor een omzet van 185 miljoen guden en een bedrijfsresultaat van 37 miljoen gulden. De overige activiteiten van Ipsoa met een omzet van 45 miljoen (onder meer verliesleidende opleidingen, softwarepakketten en grafische activiteiten) worden voortgezet door Isvim, zij het onder een andere naam.

Wolters Kluwer heeft een Italiaanse dochtermaatschappij opgericht onder de naam Ipsoa Editore om Ipsoa in onder te brengen. De dochter krijgt een aandelenkapitaal van omgerekend 195 miljoen gulden. Wolters heeft de overneming onder meer gefinancierd door de uitgifte vorige maand van een converteerbare lening van 200 miljoen gulden, een van de grootste convertibles uit de Nederlandse geschiedenis. Mits de Italiaanse autoriteiten hun toestemming verlenen, gaat de overeenkomst in op 1 juli 1991.

Ipsoa is ontstaan als een opleidingscentrum voor fiscalisten en belastingadviseurs. Gaandeweg werd het uitgeven van het lesmateriaal de hoofdactiviteit. Vijf jaar geleden zijn de toenmalige eigenaars uitgekocht door Isvim, die een 'turnaround' bij de onderneming heeft bewerkstelligd. Ipsoa was in de problemen gekomen omdat de onderneming zonder succes een eigen financieel dagblad in Italie had opgezet. Isvim probeert sinds eind vorig jaar Ipsoa te verkopen, aanvankelijk via een soort veiling georganiseerd door het Amerikaanse commissionairshuis Wertheim Schroder.

Een van de problemen bij de beoordeling van de waarde van Ipsoa was dat de onderneming - naar Italiaans gbruik - zijn losbladige uitgaven opstuurt naar potentiele afnemers en deze verzendingen meteen als omzet boekt. Daarmee is de echte hoogte van de omzet moeilijk te beoordelen. Omdat de ontvangers twee jaar het recht hebben de ontvangen periodieken weer terug te zenden, heeft de onderneming een moeilijk in te schatten post dubieuze debiteuren op de balans.

Wolters Kluwer heeft - hoewel niet in Italie - de specifieke kennis van de markt voor fiscale uitgaven in huis, om deze risico's te beoordelen. Overigens is oprichter Suchi van Ipsoa inmiddels weer voor zichzelf begonnen en enkele mensen bij Ipsoa weggekocht. Die dreiging wordt echter niet al te serieus genomen. Ipsoa heeft als marktleider in Italie een heel eigen distributienet van exclusieve agenturen.