Vertalingen

Bij het recente rumoer over Nederlandse deelneming aan de volgende Buchmesse heeft mij een opmerkelijk achterwege blijven getroffen van verhelderende informatie. Enerzijds betreffende aanwijsbare successen van vorige presentaties. Van hoeveel boeken is vastgesteld, dat de vertaling te danken was aan onze inbreng n Frankfurt? Anderzijds, hoe wij de redelijkheid moesten begrijpen van de aan de deelname verbonden kosten van zo'n tien miljoen gulden. Een specificatie daarvan ben ik niet tegengekomen.

Kortgeleden verraste ons de vertaling, respectievelijk in het Frans en het Duits van 'Het woud der verwachting' van Hella Haasse (1959) en van 'Nacht der Girondijnen' van Jacques Presser, dit met voorwoord van Primo Levi. Goede waar wordt dus wel ontdekt - een bij uitstek aanprijzene gang van zaken - ook zonder het spektakel van een Messe. Een vraagteken tenslotte bij onze cultuurpolitiek: werd er op onze bibliotheken niet al flink bezuinigd? Vlagvertoon dus ten koste van binnenlands gerief?

    • J. van Leeuwen