v.d. Broek: defensie niet verder korten

DEN HAAG, 11 JUNI. Als de Partij van de Arbeid vasthoudt aan verdere bezuinigingen op defensie na 1995, moet de Defensienota worden ingetrokken. Dat zei minister Van den Broek (buitenlandse zaken) gisteravond in de Tweede Kamer.

De fractie van de PvdA is voorstander is van verdere bezuinigingen na 1995, waardoor bepaalde investeringen die nu in de nota worden aangekondigd, mogelijk niet kunnen worden gedaan. De regering verzet zich daar tegen, omdat dan zowel voor de bondgenoten als voor het personeel van de krijgsmacht onzekerheden te lang voortduren. Na de Tussenbalans en de Kaderbrief staat volgens minister Van den Broek een ding vast en dat is dat “elke vorm van flexibiliteit en elke marge uit de financiele planning zijn gezogen”.

De Tweede Kamer ging, op Groen Links na, wel akkoord met de opzet voor een afgeslankte, modern opgetuigde krijgsmacht inclusief een nieuw op te richten luchtmobiele brigade. Deze eenheid met 2.200 man, 25 transporthelikopters en 40 gevechtshelikopters moet bij crises waar ter wereld ook snel kunnen worden ingezet. De kosten van zo'n moderne brigade kunnen oplopen tot zes miljard gulden en in de Kamer bleef de vraag hangen of Defensie deze ambitieuze plannen wel kan uitvoeren. Frinking (CDA) wees er op dat alle materieeluitgaven in het verleden hoger zijn uitgevallen dan was aangekondigd. Hij waarschuwde dat de regering er niet op moet rekenen dat er later nog extra gelden voor beschikbaar zijn.

Over grote investeringen zal zoals gebruikelijk per uitgave worden beslist. Bij jaarlijkse begrotingen en bij een nieuwe evaluatie in 1993 kunnen de defensieplannen worden bijgesteld.

Beide regeringspartijen, CDA en PvdA, willen dat de politieke controle op het defensieapparaat zo stevig mogelijk blijft.

Meer verantwoordelijkheden bij de bevelhebbers leggen houdt het risico in dat de minister voor voldongen feiten wordt geplaatst en niet tijdig kan bijstellen of prioriteiten kan heroverwegen, zo menen zij.

De commissie die een onderzoek moet instellen naar de dienstplicht, zal een 'brede taakomschrijving' krijgen. CDA en PvdA willen dat bij dit onderzoek ook de mogelijkheden worden onderzocht om de dienstplicht af te schaffen. De VVD is van mening dat de commissie ook moet onderzoeken of Nederland in de toekomst kan volstaan met een beroepsleger.