Vakbonden niet eens over versterking positie FNV

AMSTERDAM, 11 JUNI. De Federatieraad van de FNV is niet volledig tot overeenstemming gekomen over de financiering van verscheidene projecten ter versteving van de positie van de vakcentrale en de aangesloten bonden. Dat heeft voorzitter J. Stekelenburg vanochtend meegedeeld.

Met speciale activiteiten, die door de FNV zouden moeten worden georganiseerd, wil de vakcentrale het ledental opvoeren. Daarnaast wil de FNV met projecten op federatieniveau extra aandacht schenken aan zaken zoals, kinderopvang, minderheden en deeltijdwerkers. Het is de bedoeling dat de aangesloten bonden hiervoor per lid twee kwartjes aan de FNV afdragen. Maar de Industriebond stemde gisteren niet in met de financiering van deze plannen. De bondsraad van de Industriebond moet zich er nog over buigen.

Als de Industriebond alsnog instemt is er een meerderheid in de Federatieraad voor. Pas op dat moment wil deambtenarenbond AbvaKabo overwegen aan de plannen mee te doen. Vooralsnog is deze bond tegen.

De plannen maakten oorspronklijk deel uit van een groots opgezet programma FNV-2000 over de versteviging van de positie van de vakcentrale en de aangesloten bonden in de jaren negentig. Hoofdlijnen van dit plan, leden rechtstreeks lid laat worden van de FNV in plaats van de aagesloten bonden, werden al in een eerder stadium weggestemd.

Toch toonde Stekelenburg zich vanochtend redelijk tevreden. “We hebben unaniem vastgesteld dat we onze krachten moeten bundelen ter versteviging van de FNV. Het gaat goed maar nog niet goed genoeg. De groei van het aantal leden blijft achter bij de groei van de werkgelegenheid”, aldus Stekelenburg.

De organisatiegraad in Nederland ligt op dit moment tussen de 25 en 30 procent. Het streven is er op gericht de organisatiegraad op 40 procent te brengen. Het vermogen van de FNV en de aangesloten bonden nadert op dit moment de een miljar gulden.