Ter Veld hekelt controle gemeenten op uitkeringen

DEN HAAG, 11 JUNI. Staatssecretaris Ter Veld (sociale zaken) heeft kritiek op de wijze waarop gemeenten controleren of oneigenlijk gebruik wordt gemaakt van bijstandsuitkeringen. “Langzamerhand is er een beeld ontstaan dat misbruik gedoogd wordt; op deze manier komt de solidariteit waarop ons sociaal stelsel is gebaseerd in gevaar.” Ter Veld zei dit gisteren in de Tweede Kamer tijdens een debat over misbruik en oneigenlijk gebruik van sociale uitkeringen.

Ter Veld verwees naar een recent onderzoek bij de sociale diensten in Amsterdam en Rotterdam. Daaruit bleek dat veel mensen met een bijstanduitkering legale bijverdiensten hebben.

Ter Veld: “Ik kan me voorstellen dat als iemand bijverdient hij dat zwart doet om het te verzwijgen aan de sociale dienst.

Maar in Amsterdam ging het in 35.000 van de 42.000 gevallen om wit werk. Blijkbaar hebben uitkeringsrechtigden het idee dat je met een bijstanduitkering gewoon kunt bijverdienen. Maar zo is het natuurlijk niet.'' Uit het onderzoek bleek dat het meestal om relatief geringe bedragen gaat tot 2500 gulden per jaar.

De staatssecretaris van sociale zaken riep de gemeenten op de controle van de bijstanduitkering nu eens serieus ter hand te nemen. Volgens Ter Veld stralen veel wethouders een beeld uit dat een bijstanduitkering zo laag is dat daarnaast natuurli wat moet worden bijverdiend. “Ik vind het logisch dat men wat wil bijverdienen. Een ieder heeft tenslotte de plicht om zoveel mogelijk in eigen onderhoud te voorzien. Maar dat inkomen behoort wel te worden opgegeven zodat het op een juiste beeld kan worden verrekend”, aldus Ter Veld.

Staatssecretaris Ter Veld uitte kritiek op de Eerste Kamer die nog steeds een wetsvoorstel niet heeft behandeld, waarin de rijksoverheid meer invloed krijgt op de controle van de gemeente.

Samen met minister Hirsch Ballin (Justitie) diende Ter Veld gisteren een wetsvoorstel in, waarbij gemeenten de bevoegheid krijgen om het zogenoemde sofi-nummer te gebruiken. Het sociaal-fiscaal nummer is op 1 januari 1989 ingevoerd en wordt gebruikt in de administratie van de bedrijfsverenigingen die de sociale verzekeringen uitvoeren. Invoering van het sofi-nummer bij de gemeentelijke diensten is nodig om de fraude bestrijdingen te vergemakkelijken, meent Ter Veld.

De staatssecretais wil op korte termijn afspraken maken met de gemeenten en de Vereniging van directeuren van sociale diensten over een “effectieve bestrijding” van de fraude. Ze gaat onderzoeken of door een wijziging van de bijstandswet en de gemeentewet de gemeenten niet wettelijk kunnen worden gedwongen om een fraudebestrijdingsplan op te stellen.