Sociale advocten krijgen van Justitie eenmalige uitkering

DEN HAAG, 11 JUNI. Ongeveer zeshonderd advocaten in de sociale advocatuur zullen van het ministerie van justitie een eenmalige uitkering van ruim 16.000 gulden ontvangen. In totaal gaat het om een bedrag van tien miljoen gulden.

Dat hebben minister Hirsch Ballin en staatssecretaris Kosto gisteren per brief laten weten aan de Vereniging sociale advocatuur Nederland (VSAN) en de Nederlandse Orde van Advocaten. Mr. S. Land, voorzitter van de VSAN, betitelde de financiele tegemoetkoming vanocend als een “fooi”. Volgens Land bedrijft Hirsch Ballin een verdeel-en-heerspolitiek.

De bewindslieden houden met deze maatregel vast aan hun antwoord op een motie van de Tweede-Kamerleden Van de Camp en Kalsbeek, waarin om een tegemoetkoming in praktijkkosten van de sociale advocaten was gevraagd. De advocatenorganisaties hadden aangedrongen op een verhoging van het zogeheten moduulbedrag voor alle advocaten die vorig jaar toevoegingszaken hebben daan.

Minister en staatssecretaris menen echter dat dat niet in overeenstemming zou zijn met de bedoeling van de in de Kamer aangenomen motie. Het gevolg zou zijn dat voor alle advocaten slechts een gering bedrag per zaak overblijft. Ook het alternatieve voorstel om de criteria voor de vergoedingen te verruimen, waardoor ongeveer tweeduizend advocaten een tegemoetkoming zouden krijgen, wijzen Hirsch Ballin en Kosto om die reden van de hand.