Resultaten United Dutch Group lager

De investeerdersgroep United Dutch (het vroegere ICA Holding) heeft volgens verwachting het afgelopen jaar een verlies geleden van 67 miljoen gulden. Dit kwam vooral door een buitengewone last van 48 miljoen gulden als gevolg van een sterke waardedaling van het onroerend goed in Engeland. Het verlies uit gewone bedrijfsuitoefening bedroeg 19 miljoen gulden tegen 35 miljoen gulden in 1989.

Het eigen vermogen van United Dutch was door de geleden verliezen begin vorig jaar 5 miljoen gulden negatief. In de loop van het boekjaar werden nieuwe aandelen uitgegeven, zodat het vermogen uiteindelijk weer op 67 miljoen gulden positief kwam. Voor 1991 verwacht de groep een verdere aanmerkelijke verbetering van het resultaat, met inachtneming van de winst die al is gemaakt op de verkoop van activa.

Twee weken geleden maakte United Dutch bekend dat zij al haar belangen heeft verkocht in 11.000 Parijse appartementen aan Chamotte Unie. De winst van 10 miljoen gulden die hierop werd behaald zal worden verwerkt in de jaarrekening over 1991.

Daarnaast heeft de groep Solomon Holdings overgenomen. Solomon ontwikkelt in eigendom een golfbaan en een recreatieproject in Portugal. De koopsom, die later in 1991 moet worden voldaan, bedraagt 32 miljoen gulden en zal gedeeltelijk worden betaald in aandelen tot een maximaal bedrag van 15 miljoen gulden.