Rechter staat beslag leggen ook toe bij lease-auto's

DEN BOSCH, 11 JUNI. Niet alleen auto's van particulieren, ook die van een leasebedrijf mogen in beslag worden genomen als de bestuurder zich heeft schuldig gemaakt aan ernstige verkeersovertredinge.

Dit heeft de kantonrechter in Den Bosch gisteren bepaald in een klacht die het bedrijf Arolease in Den Bosch tegen een inbeslagneming had ingediend. Het bedrijf gaat in hoger beroep. De vereniging van autoleasebedrijven zal zich beraden over nadere stappen om zich tegen de gevolgen van inbeslagnemingen in te dekken.

De kantonrechter zei gisteren dat er een grote mate van rechtsongelijkheid zou ontstaan als weggebruikers met een eigen autowel het risico lopen van inbeslagneming en weggebruikers met een leaseauto niet.

De auto van Arolease werd op 3 juni in beslag genomen toen de bestuurder, een broer van degene die de wagen had geleased, de snelheidslimiet met 95 kilometer had overschreden. Volgens de kantonrechter maakt het niet uit of de auto wordt gebruikt door degene die hem heeft geleased of degene die de auto bestuurt. Hij meent dat leasemaatschappijen ook op dit soort complicaties voorbereid moeten zijn. De advocaat van het bedrijf hadgezegd dat het bedrijf en de leaser ten onrechte met inbeslagneming zijn gestraft omdat zij niets met de snelheidsoverschrijding te maken hadden.

Volgende week zal in een strafzaak tegen de bestuurder worden beslist of de auto na inbeslagneming ook verbeurd zal worden verklaard. Omdat de kantonrechter dat niet onwaarschijnlijk acht oordeelde hij dat de inbeslagneming moet worden gehandhaafd.

Volgens A.J. de Krijger, die spreekt namens de verzamelde leasebedrijven, zitten de problemen vooral in die contracten waarin bedrijven een aantal auto's leasen waarin door verschillende werknemers wordt gereden. “Daardoor kunnen de contractant en de bestuurder elkaar de bal blijven toespelen en staat een leasebedrijf uiteindelijk met lege handen”, aldus De Krijger.