Oproep van intellectuelen in Suriname

PARAMARIBO, 11 JUNI. Als het de regering niet lukt de militairen te overtuigen dat zij zich “algeheel moeten onderwerpen aan het wettig gekozen gezag moet de regering zich verzekeren van buitenlandse hulp om de militaire machthebbers hiertoe te dwingen”.

Dit is een van de hoofdpunten uit het negentien punten tellende programma dat de Organisatie voor gerechtigheid en vrede (OGV) het afgelopen weekeinde heeft bekendgemaakt en dat aan de Surinaamse regering zal worden aangebodenEP)De Organisatie voor gerechtigheid en vrede werd enkele jaren geleden opgericht tijdens het militaire bewind. Het is een organisatie van voornamelijk kritische intellectuelen die zich altijd actief heeft verzet tegen elke militaire invloed op het bestuur. De organisatie deed onder meer mee aan de massale scholieren- en studentenacties in 1987.

De OGV vindt dat goede institutionele samenwerking met het buitenland ten spoedigste moet worden aangean om de drugshandel uit te roeien en de schuldigen te berechten.

Volgens de OGV moeten goede militaire verdragen met Nederland worden gesloten. Verdere uitbreiding van het leger en verruiming van het budget van het ministerie van defensie moeten direct stopgezet worden. De OGV vraagt zich af of Suriname wel een leger nodig heeft.