Ontslagen jezuiet wacht op uitspraak van Rome

MAASTRICHT, 11 JUNI. Het bisdom Roermond heeft pastoor C. van Buytenen van de Maastrichtse Theresiaparochie met ingang van 1 juni ontslagen. Hij moet uiterlijk 20 jun de pastorie hebben verlaten, maar vooralsnog is hij niet van plan te vertrekken. Het ontslag viel nadat in de parochie conflicten waren gerezen, waarbij het kerkkoor en zijn dirigent en leden van het kerkbestuur waren betrokken.

Een woordvoerder van het bisdom zei vanmorgen dat “disharmonie met de parochie” de ontslaggrond is. Volgens de woordvoerder kan de pastoor zijn ontslag aanvechte bij de daartoe bevoegde instanties in Rome. De pastoor, die vanmorgen zei zijn taken gewoon te blijven uitvoeren totdat zijn provinciaal overste in overleg met de generaal overste in Rome zich over de kwestie heeft uitgesproken, meent dat het ontslag te maken heeft met het feit dat hij onregelmatigheden met de financien van de parochie boven water heeft getild. “De bewustmaker wordt de boosdoener”, aldus Van Buytenen, maar volgens de woordvoerder van het bisdom is at “per se onjuist”.

Van Buytenen, die voordat hij door bisschop Gijsen in Maastricht werd benoemd gedelegeerde was voor de religieuzen in het bisdom, kreeg in 1989 de opdracht om de financien van de parochie te saneren. Daarbij zou hem zijn gebleken dat er een zwart-geldcircuit bestond waaruit mensen die in de parochie werkten, zoals de dirigent van het koor, werden betaald. “Dat ik die toestroom stopte is me kennelijk niet in dank afgenomen”, volgens Van Buytenen.

Volgens hem is er sprake van een “grote betrokkenheid” bij de affaire van de dienst economische en bouwzaken van het bisdom, die de eindverantwoordelijkheid heeft voor de jaarrekeningen van de parochies. “Die dienst heeft medeweten van de zwart-geldaffaire gehad”, aldus Van Buytenen.