Maij houdt vast aan begrenzer vrachtauto's

DEN HAAG, 11 JUNI. Ondanks grote bezwaren van Duitsland heeft minister Maij-Weggen (verkeer en waterstaat) goede hoop dat een snelheidsbegrenzer op vrachtwagens binnen de Europese Gemeenschap kan worden ingevoerd. Ze zei dat gisteren tijdens een overleg in de Tweede Kamer over het meerjarenplan verkeersveiligheid.

Volgens Maij-Weggen zijn de Duitsersbang dat invoering van een snelheidsbegrenzer op vrachtwagens de discussie over een snelheidsbegrenzer op personenauto's op gang brengt. En daar voelen de Duitsers helemaal niets voor. Maij-Weggen wees erop dat de Duitse auto-industrie gespecialiseerd is in snelle auto's.

CDA en VVD zijn alleen voorstander van een snelheidsbegrenzer op vrachtwagens in Europees verband. Als dat niet lukt dient er geen snelheidsbegrenzer te komen. De minister blijft van ening dat vrachtauto's hoe dan ook moeten worden uitgerust met een apparaat dat de snelheid automatisch beperkt, ook als invoering in de EG niet lukt.

Nadat Maij-Weggen vrachtwagenchauffeurs verscheidene keren de wacht heeft aangezegd rijdt 60 procent van hen nog steeds te hard, zo is uit recent onderzoek gebleken. De minister sprak gisteren van een onhoudbare situatie. Bij alle ongelukken met dodelijke afloop is in 20 procent van de gevallen een vrachtwagen betrokken, zo hield zij de Kamer voor. Nederland telt 50.000 vrachtwagens en vijf miljoen personenauto's.

Hoewel de minister niet alle vrachtwagenchauffeurs over een kam wilde scheren, beschuldigde zij een deel van de beroepsgroep van ongedisciplineerd en roekeloos rijgedrag.

In tegenstelling tot een meerderheid in de Tweede Kamer is de minister overtuigd van het nut van een proef in Benelux-verband om motorvoertuigen te verplichten overdag met licht te rijden. In het najaar van 1992 zou een derglijke proef moeten beginnen.