Londen blokkeert akkoord; Harmonisatie van BTW-tarief in EG blijft uit

LUXEMBURG, 11 JUNI. Hardnekkig verzet van Groot-Brittannie heeft gisteren een compromis over harmonisatie van de BTW-tarieven en accijnzen in de EG na 1992 verhinderd.

Voor beslissingen over belastingzaken is unanimiteit nodig, waardoor de BTW-kwestie nu is geblokkeerd. Op 24 juni zal een laatste poging worden gedaan om nog tijdens het EG-voorzitterschap van Luxemburg tot een akkoord te komen.

Elf van de twaalf ministers van financien waren het gisteren eens over de principes op basis waarvan de Europese Commissie een richtlijn voor de fiscale harmonisatie zou kunnen uitwerken. Tijdens de Europese Raad in Rome, eind vorig jaar, hadden de ministers van financien de opdracht gekregen voor juli een beslising te nemen over fiscale harmonisatie.

Maar de Britse minister Norman Lamont die overigens al in de middag naar Londen vertrok, hield vast aan de stelling dat harmonisatie van de BTW-tarieven en accijzen “niet nodig en niet wenselijk” was en dat de marktprincipes zelf hun werk wel zullen doen.

Vorige week waren de ministers al tot het compromis gekomen over een standaard BTW-tarief van minimaal 15 procent en een laag tariefvan minimaal 5 procent, waarbij het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Portugal hun bestaande nul-tarieven voor bepaalde goederen konden handhaven.

Een akkoord leek gisteren dan ook dichtbij toen de Luxemburgse voorzitter voorstelde een politieke verklaring aan te nemen waarbij Groot-Brittannie zich van stemming zou onthouden. Een aantal landen, waaronder Frankrijk, Spanje en Nederland, namen daarmee echter geen genoegen omdat dat het Verenigd Koninkrijk d mogelijkheid zou bieden zich te onttrekken aan EG-wetgeving.

Ook de Britten zelf waren toen tot de conclusie gekomen dat onthouding hetzelfde effect zou hebben als een stem voor de harmonisatie.

De Nederlandse minister van financien, Wim Kok, deed nog een uiterste poging via tussenvoorstellen de Britten mee te krijgen, maar een loutere Britse verklaring dat BTW-harmonisatie “niet nodig” was vond geen genade. De irritatie over het hardnekkige Britse verzet leidde er daarna toe dat verscheidene landen met hoge accijnstarieven, zoals Ierland en Denemarken, zich begonnen te keren tegen de totale opheffing van de grenzen per 1 januari 1993, met het argument dat dat tot ernstige handelsverstoring zou leiden en tot uitholling van hun nationale begrotingen.

Tijdens het debat over de Economische en Monetaire Unie (EMU) werd geconstateerd dat er goede voortgang is geboekt met de intergouvernementele conferentie. Volgens minister Kok is het werk met de EMU nu zo ver gevorderd dat de minisers in staat moeten zijn voor het eind van het jaar het EMU-verdrag af te ronden, “mits er geen nieuwe barrieres komen, takkebossen op de weg”.

    • Frits Schaling