'Locomotief' Duitsland heeft een handelstekort

BONN, 11 JUNI. De Duitse handelsbalans over de maand april vertoont voor het eerst sinds augustus 1981 een tekort, namelijk 1,4 miljard mark. Het tekort wordt veroorzaakt door de sterk gestegen invoer - met 17 procent (vergeleken met april '90) tot rui55 miljard mark - en een met 2,8 procent teruggelopen export (tot 54 miljard). In vergelijking met maart van dit jaar zijn deze percentages respectievelijk 3,8 plus en 4 min.

Dit melden de Bundesbank en het Duitse bureau voor de statistiek.

In de eerste vier maanden van dit jaar beliep de waarde van de export 219,8 miljard (min 5,7 procent), die van de invoer 214,4 (plus 15). Het positieve saldo daarvan werd op de betalingsbalans in die periode meer dan ongedaan gemaakt oor grote Duitse betalingen aan het buitenland (onder meer: omstreeks 10 miljard naar de Sovjet-Unie en zo'n 17 miljard als bijdrage in de kosten van de Golf-oorlog).

Het negatieve saldo komt niet onverwacht, al was het eigenlijk pas voor midden 1991 voorzien. Paradoxaal genoeg komt deze ontwikkeling tegemoet aan wat al jaren van de Duitse economie als 'locomotief' in internationaal verband wordt gevraagd.

Maar het al jaren grote overschot op de Duit(Jse handelsbalans was onder invloed van de internationale economische flauwte al een paar maanden aan het teruglopen. Vooral de twee belangrijkste exportindustrieen (auto's en machines) merken dat na het uitbundige jaar 1990 (waarin de Bondsrepubliek wereldkampioen export was).

Tegelijkertijd is nu de binnenlandse (consumptieve) vraag, vooral die uit de vroegere DDR, sterk gestegen. De Oostduitse vraag naar investeringsgoederen heeft er trouwens ook voor gezorgd dat een deel van de produk(H)tie van de Duitse exportindustrie, die aan de grens van haar capaciteit zit, nu niet meer naar het buitenland gaat. Daardoor, maar ook door het hoge binnenlandse kostenniveau (vooral hogere lonen), is voorshands een stuk van de Duitse export op de wereldmarkt door anderen overgenomen.

In Duitsland gaan de meeste economische prognoses ervan uit dat de nieuwe negatieve trend op de handelsbalans niet lang zal duren. De verwachting is dat in de tweede helf van dit jaar de flauwte in onder meer de VS en Groot-Brittannie voorbij zal zijn. Daarvan zal vooral de Duitse export van investeringsgoederen profiteren. Bovendien zullen, heet het in bank-analyses, het aantrekken van de economie en de industrie in de vroegere DDR, dat in de loop van volgend jaar wordt verwacht, en op den duur ook het opveren van Oosteuropese landen (niet: de Sovjet-Unie) voor nieuwe orders en minder kosten gaan zorgen.

    • J.M. Bik