Lagere winst voor Energiebedrijf Groningen-Drenthe

Het Energiebedrijf voor Groningen en Drenthe (EGD), distributie van gas en electra, heeft in 1990 een winst van 11,7 miljoen gulden geboekt tegen 14,6 miljoen gulden over 1989. De winstdaling ontstond door hogere rentelasten ten gevolge van de overname in 1990 van zeven gasbedrijven. Hiervan zijn er vijf sinds 1 juli 1990 en twee sinds januari 1991 in het EGD opgenomen. Dit jaar is bovendien nogh een achtste gasbedrijf overgenomen. De omzet van het energiebedrijf is in 1990 met 34 procent gestegen van 527,3 miljoen naar 706,4 miljoen gulden.

Het elektriciteitsverbruik nam met 2,7 pocent toe van 4.528 GWh in 1989 tot 4.649 GWh in 1990. De afzet aan kleinverbruikers nam, mede door 1,3 procent meer aansluitingen, toe met 4,2 procent.

De totale gasomzet van het EGD bedroeg vorig jaar 375,2 miljoen kubieke meter, waarvan 272 miljoen (72,5 procent) werd geleverd aan kleinverbruikers. De grootverbruikers namen 94,6 miljoen af en aan blokverwarming werd 8,6 miljoen kubieke meter geleverd