Kritiek accountants op bijscholing

DEN HAAG, 11 JUNI. De voorstellen die minister Andriessen van economische zaken gisteren heeft gedaan voor bijscholing van accountants-administratieconsulenten (AA) zijn zowel bij de AA's als de Registeraccountants slecht gevallen.

Het Nivra, de beroepsorganisatie van registeraccountants, heeft gisteren direct een brief aan de vaste Kamercommissie voor economische zaken gestuurd waarin wrdt gewaarschuwd dat hij zijn wettelijke opdracht om het niveau van het accountantsberoep op peil te houden met deze bijscholingsvoorstellen niet kan waarmaken.

De bijscholing voor de jongere AA's is met 1400 uur aanzienlijk lager gesteld dan de 3.000 uur die de commissie Geelhoed aanvankelijk had voorgesteld en die het Nivra noodzakelijk acht. Bovendien staan de examinatoren niet los van de opleiders, zodat de objectiviteit van de examens in het gedrang dreigt te komen, aldus het Nivra.

De Novaa, de beropsorganisatie van de accountants-administratieconsulenten, vindt de bijscholing voor AA's die al jaren in het vak werkzaam zijn veel te zwaar.

Er moeten vrijstellende toetsen in de bijscholing komen en de bijscholing voor AA's die minstens zeven jaar in het beroep werkzaam zijn moet minder uren in beslag nemen. Anders zullen AA's, om hun praktijk draaiende te houden, van deelname aan de bijscholing moeten afzien, zo waarschuwt de Novaa.

Minister Andriessenheeft het meningsverschil tussen Registeraccountants en hun vakbroeders die zich meer op het midden- en kleinbedrijf richten beslecht door in grote lijnen de voorstellen van de commissie Koning (ex-staatsecretaris van financien, thans voorzitter van de Kamercommissie voor financien) over te nemen.

Die commissie van drie onafhankelijke wijze mannen moest een oordeel vellen nadat beide beroepsorganisaties een broos compromis van de commissie Geelhoed over dweg naar een fusie tussen beide beroepsgroepen (opgedrongen door de achtste EG-richtlijn) hadden verworpen.

Andriessen wil AA's met minder dan zeven jaar beroepservaring 1400 uur laten bijstuderen, AA's die zeven tot elf jaar in het vak zitten 940 uur en AA's met een praktijk van meer dan elf jaar 150 uur.

Opleiding en examinering worden verzorgd door een nieuw op te richten stichting. Het toezicht wordt uitgeoefend door een door de minister te benoemen curatorium. DeTweede Kamer moet het betreffende wetsvoorstel inclusief de overgangsregeling nog behandelen. (ANP)