Kleurrijk gezelschap in nieuwe Senaat

DEN HAAG, 11 JUNI. De een volgt als herintreedster een opleiding tot trambestuurder, een ander was voorzitter van de Emancipatieraad en hoopt partijvoorzitter te worden van de VVD. Een derde is in Groningen bekend uit de krakersbeweging, weer een volgende ontvouwt begin volgende maand als voorzitter van de naar hem genoemde commissie plannen voor nieuwe belastinghervormingen.

Het is een greep uit de achtergronden van de in totaal 22 nieuwe leden van de Eerste Kamer die vanmiddag samen met 53 zittende senatoren zijn beedigd. De trambestuurder-in-opleiding is de nieuwe Groen-Links senator mevrouw J. L. van Wijngaarden. Van haar Groningse partijgenoot, de nieuwe senator T. Pitstra, wist het partijbureau van Groen Links en de voorlichting van de Eerste Kamer gistermiddag niets te vertellen, maar de activist en voormalig PSP'er geniet bij zijn collega's in de Tweede Kamer wel enige bekendheid.

Van de 22 nieuwelingen zijn er negen jurist. Verder zijn er een hoogleraar sociale hulpverlening, een hoogleraar staathuishoudkunde en een oud-commissaris van politie bij.

Onder de juristen zijn oud-staatssecretaris van justitie mr. V.N.M. Korte-Van Hemel (CDA) en oud-minister van justitie mr.

F. Korthals Altes (VVD) die sinds de verkiezingen van bijna twee jaar geleden lid van de Tweede Kamer was.

Mr. W.F.C. Stevens wordt de nieuwe fiscalist van de CDA-fractie. Stevens is voorzitter van de commissie die het kabinet over ruim twee weken haar advies over nieuwe belastinghervormingen zal voorleggen. Stevens kan in de Eerste Kamer direct aan de slag. Een van de eerste wetsontwerpen die de Kamer moet behandelen is de bij de CDA-senatoren zeer omstreden verhoging van het huurwaardeforfait.

CDA-fractievoorzitter A.J. Caland liet gisteren nog weten dat er niet klakkeloos vanuit gegaan mag worden dat zijn fractie de verhoging van de belasting op het eigen huis dit keer wel accepteert. Hij accentueerde daarmee de veranderde opstelling van de Eerste Kamer. Was de Senaat oorspronkelijk een 'chambre de reflection', de laatste jaren is het herhaaldelijk voorgekomen dat wetsontwerpen er dreigden te sneuvelen.

Mevrouw mr. E.J.J.E. van Leeuwen-Schut was voorzitter van de Emancipatieraad en is door het VVD-partijbestuur voorgedragen als kandidaat voor het partijvoorzitterschap. Als er geen tegenkandidaten komen zal zij dit najaar dr. L. Ginjaar opvolgen als voorzitter, waarmee dan zowel de liberalen als de christendemocraten wederom hun partijvoorzitter in de Eerste Kamer hebben.

pag. 7:

CDA wordt grootste partij in vernieuwde Eerste Kamer

CDA-partijvoorzitter drs. W.G. van Velzen en de huidige VVD-voorzitter Ginjaar waren al lid van de Eerste Kamer en zijn vandaag opnieuw beedigd.

Ook de PvdA had graag haar partijvoorzitter beedigd gezien. Door de verkiezingsnederlaag is het aantal PvdA-senatoren echter met tien gezakt waardoor partijvoorzitter Sint buiten de boot viel. De PvdA heeft vanaf vandaag 16 senatoren, waaronder een nieuweling, het oud-Tweede-Kamerlid dr. K.

Zijlstra. PvdA-senator mr. H.D. Tjeenk Willink volgt vandaag CDA-senator dr. P.A.J.M. Steenkamp op als voorzitter. De opvolging van Steenkamp is met veel strubbelingen gepaard gegaan. De oude PvdA-fractie schoof vorig najaar aanvankelijk mw. E.M.P. Baarveld-Schlaman naar voren. Tegen haar kandidatuur rees zowel binnen de eigen eigen fractie als bij andere partijen bezwaar, waarop zij zich vorige maand terugtrok.

De grootste partij in de nieuwe Eerste Kamer is het CDA, met 27 senatoren heeft dat een zetel meer dan in de oude Eerste Kamer. De CDA-fractie telt met negen nieuwe leden het grootste aantal nieuwe gezichten, onder wie de oud-ministers Braks (landbouw) en Van Dijk (binnenlands zaken).

D66, de grote winnaar bij de Provinciale Statenverkiezingen, heeft vanaf vandaag met twaalf zetels evenveel senatoren als de VVD. D66 had tot gisteren vijf zetels in de Senaat.