Kleine meerderheid FNV is tegen plannen van NS voor veiligheid

UTRECHT, 11 JUNI. Een krappe meerderheid van FNV-leden is tegen de voorstellvan de NS om agressie in treinen te beteugelen. Blijkens een FNV-enquete, waarvan de uitkomsten gisteren werden bekendgemaakt, hebben 339 van de FNV-leden die bij de Nederlandse Spoorwegen werken voor de NS-voorstellen gestemd en 348 tegen. Omdat een meerderheid van de conducteurs echter voor aanvaarding van de NS-voorstellen was, ziet de FNV vooralsnog af van acties.

De FNV zal zich met de directie van de NS buigen over een aantal knelpunten in het voorgestelde pakket van maatregelen.

Met name het voorstel van de NS beveiligingsdiensten op de treinen te laten meereizen wekte weerstand op bij de conducteurs en de spoorwegpolitie. De spoorwegpolitie vindt dat het handhaven van de orde in de treinen tot haar taak behoort. Conducteurs zijn bang dat beveiligingsdiensten juist agressie zullen opwekken. De Spoorwegen zullen ervan afzien beveiligingsdiensten op treinen in te zetten. Per regio moet worden vastgesteld, dus een NS-woordvoerder, of de inzet van beveiligingsdiensten op de perrons wenselijk is.

Een ander heet hangijzer is het voorgestelde wal-boordtarief. NS-directeur J. Schouten, zo zegt de FNV, heeft in een eerder stadium van de onderhandelingen toegezegd dat voor de invoering van het wal-boordtarief eerst de mogelijkheden moeten worden verbeterd buiten de trein een vervoersbewijs te kopen. Tot die verbeteringen zijn gerealisrd mag geen extra heffing van vijf gulden op een in de trein gekocht kaartje komen.

De conducteurs vrezen dat deze maatregel, die passagiers moet overhalen buiten de trein een kaartje te kopen, agressie zal oproepen wanneer vergroting van het aantal kaartverkooppunten achterwege blijft. De invoering van de omstreden heffing is voor 1 oktober 1991 gepland. Een woordvoerder van de Spoorwegen kon niet garanderen dat voor die datum ook alle verbeteringen zullen zijn gerealiseerd.