Inkomensdaling gevreesd door zorgverzekering

DEN HAAG, 11 JUNI. Werknemers die zijn aangesloten bij onderlinge ziektekostenverzekeraars van grote bedrijven zullen er door de invoering van een zorgverzekering tegen ziektekosten 'dramatisch' in inkomen op achteruit gaan.

In sommige gevallen gaat het om 1.500 gulden netto per jaar.

Bovendien staat de betrokken bedrijven een forse lastenverzwaring te wachten.

De Vereniging Contactgroep Personeelsfondsen Ziektekosten (CPZ) schrijft dat aan de Tweede Kamer in een nota die op grond van eigen berekeningen is gemaakt. De CPZ is een overkoepelende organisatie van onderlinge ziektekostenverzekeraars, waarbij ongeveer 225.000 werknemers van grote bedrijven zijn aangesloten. De CPZ maakte een berekening van toekomstige door verzekerden te betalen premies en door werkgevers te verlenen compensaties. De vereniging baseert zich op gegevens van het Centraal Planbureau en de Sociaal-Economische Raad.

Vanavond begint in de Tweede Kamer de behandeling van het wetsvoorstel tweede fase stelselherziening ziektekosten, deel van het 'plan-Simons'. Goedkeuring zou betekenen dat een onomkeerbare stap op weg naar een zorgverzekering voor iedereen wordt gemaakt. Tot nu toe is niet exact becijferd wat de praktische financiele uitwerking is van verdere stappen in de stelselherziening. De Tweede Kamer zou daarover volgens de CPZ meer duidelijkheid moeten eisen en geen genoegen moeten nemen met de toezegging van de staatssecretaris dat negatieve koopkrachteffecten zullen worden gecompenseerd. “Nog steeds is niet aangegeven hoe dat zou moeten gebeuren”, zegt mr. P.

Lohle, secretaris-penningmeester van de CPZ. De CPZ becijferde dat de bovenmodale werknemer die alleenstaand is aan bruto ziektekostenpremie volgens het plan-Simons per jaar (vanaf 19 ongeveer 3.830 gulden kwijt is, een echtpaar zonder kinderen 4.400 en een echtpaar met twee kinderen 4.970. Na compensatie door de werkgever, waarover een belasting van ten minste 50 procent is verschuldigd, bedraagt de netto premie dan altijd nog ongeveer 2.140 gulden per jaar voor een alleenstaande, 2.600 voor een kinderloos echtpaar en 3.070 voor een echtpaar met twee kinderen. Werknemers zullen hun werkgevers aanspreken op de forse inkomensachteruitgang d van de netto-premiebetaling het gevolg is, verwacht de CPZ.

Grote bedrijven als Akzo, Philips, Shell, PTT, de NS en Unilever zullen als gevolg van de stelselherziening enkele tientallen miljoenen guldens per bedrijf per jaar extra moeten ophoesten, verwacht de CPZ.

Volgens een woordvoerder van WVC is de conclusie dat werkgevers meer zouden moeten gaan betalen gebaseerd op foute veronderstellingen. “De conclusie dient eerdeegenovergesteld te zijn.” WVC wijst erop dat de personeelsfondsen voor de aangesloten werknemers zeer voordelig zijn. Het is ook de bedoeling dat deze werknemers meer gaan bijdragen. De inkomensgevolgen zijn echter kleiner dan de CPZ beweert, aldus WVC.