Friese afvalproblemen voorlopig opgelost met heropening stortplaats

LEEUWARDEN, 11 JUNI. Het afvalprobleem van de provincie Friesland lijkt voorlopig opgelost. Het Openbaar Lichaam Afvalverwijdering Friesland (OLAF), een afvalorgaan van de 31 Friese gemeenten, ging gisteren in Leeuwarden met 20 stemmen voor en 9 stemmen tegen akkoord met de heropening van de oude stortplaats Weperpolder in Ooststellingwerf.

Heropening van de in augustus gesloten stortplaats was de belangrijkste voorwaarde van de provincies Groningen, Drenthe en Overijssel om Friesland te hulp te schieten voor de verwerking van 35.000 ton huisvuil tussen nu en 1 oktober, de datum waarop de Weperpolder weer opengaat.

Het OLAF wil overigens wel de garantie dat het Friese afval vanaf 1998 ook kan worden verbrand in de nieuw te bouwen afvalverbrander in Wijster. Een contract hieoor tussen OLAF en VAM (een andere eis van de drie Friese buurprovincies) noemt het OLAF “bespreekbaar”. Onduidelijk is of de vier betrokken milieugedeputeerden hiermee akkoord gaan, want zij wilden een spoedige ondertekening. Voor een minderheid van de OLAF-bestuurders was deze contractuele verplichting een onverteerbare zaak omdat dit impliciet betekende dat het OLAF zijn besluit de vorig jaar gesloten rbrandingsinstallatie in Leeuwarden te heropenen (kosten 40 miljoen) zou moeten herzien.

Gedeputeerde Staten van Friesland dreigden vorige week met ingrijpen van commissaris van de koningin Wiegel als het OLAF zou besluiten de Weperpolder voorgoed af te dekken. Wiegel kan krachtens artikel 156 van de gemeentewet (het 'verwaarlozingsartikel') een gemeente die in gebreke blijft buitenspel zetten en voor die gemeente, in dit geval het OLAF, een beslissing nemen. Zover wilde het OLAF het niet laten komen.

Vandaag bespreken Gedeputeerde Staten van Drenthe, Fries(Jland en Groningen de voorwaarde van het OLAF om in te stemmen met heropening van de Weperpolder: de garantie dat het Friese huisvuil inderdaad vanaf 1998 in Wijster kan worden verbrand.

De gedeputeerden moeten nog met suggesties komen over de plaats waar het Friese afval op korte termijn kan worden gestort.