FNV streeft niet langer naar akkoord in '92

AMSTERDAM, 11 JUNI. De Federatieraad van de FNV ziet niet langer heil in het streven naar een centraal akkoord over het arbeidsvoorwaardenbeleid in 992. Dat heeft voorzitter J. Stekelenburg vanmorgen meegedeeld.

“Het heeft geen zin meer tegen heug en meug aan de centrale onderhandelingstafel te schuiven. Wij nemen het initiatief niet meer. We kunnen onze energie wel beter besteden”, zo zei Stekelenburg.

Hij constateerde dat op dit ogenblik op decentraal niveau steeds meer twee-jarige contracten worden afgesloten met een loonstijging van meer dan vier procent op jaarbasis. De oorspronkelijke plannen om de loonstijging op vier procent te fixeren en een procent daarvan in te zetten voor werkgelegenheidsverruimende maatregelen - in samenhang met een procent lastenverlichting - is daarmee onmogelijk geworden.

“Het is onmogelijk reeds afgesloten contracten over arbeidsvoorwaarden (CAO's) weer open te breken. Dat betekent dat een eventueel centraal akkoord maar voor een deel van de werknemers kan gaan gelden. Dat heeft naar onze mening niet zoveel zin”.

De vraag of de koppeling kan worden gehandhaafd nu een centraal akkoord over de lonen uitblijft is volgens hem niet aan de orde. “Dat gevaar blijft natuurlijk boven de markt zweven. Daar doet een centraal akkoord niets toe bij of af.

Bij de handhaving van de koppeling gaat het veel meer om de verhouding actieven-niet-actieven en niet om loonontwikkeling'', aldus Stekelenburg.

De FNV is nog wel bereid op centraal niveau te spreken over scholing en dergelijke. “Maar het initiatief daartoe zal niet van ons uit gaan”.

Al is de kans op centrale loonafspraken dan nihil, de noodzaak tot een gecoordineerd arbeidsvoorwaardenbeleid binnen de FNV blijft overeind en van groot belang, aldus Stekelenburg. “Het wordt niet ieder voor zich en God voor ons allen”, zo zei hij.