Bondskanselier Kohl weet niet van opgeven

BONN, 11 JUNI. Kanselier Helmut Kohl is nog lang niet niet van plan om het bijltje erbij neer te gooien. Gezien “het bijzondere vertrouwen” bij Oostduitse kiezers en zijn “heel persoonlijke verantwoordelijkheid” voor de economische en psychologische eenwording van Duitsland, overweegt hij zelfs om in 1994, na (dan) twaalf jaar kanselierschap, nog eens CDU-lijsttrekker bij de verkiezingen voor de Bondsdag te zijn.

De CDU moet zich niet door de regionale verkiezingsnederlagen van de afgelopen maanden (Hessen, Rijnland-Palts en Hamburg) laten ontmoedigen maar “zelfbewust en strijdbaar” blijven, zei de 61-jarige Kohl gisteren als CDU-voorzitter op een zogenoemde “kleine partijdag” in Weimar. Een politieke koersverandering is wat de kansealier betreft niet aan de orde. Hij erkende wel dat er in het proces van de Duitse staatkundige eenwording “fouten en vergissingen” zijn gemaakt, met name wat de taxatie van de kosten betreft.

Maar, zei Kohl, zinspelend op de snelle politieke veranderingen in de Sovjet-Unie, de CDU heeft vorig jaar in “de paar weken” dat de eenwording mogelijk was, die kans gegrepen. Zij kent nu een moeilijke periode (eine Durststrecke), maar er is in de elf maanden sinds de Duitse monetaire unie en de zeven maanden sinds de eenwording veel bereikt. Er is reden voor “realistisch optimisme” op iets langere termijn, zei hij. In elk geval moet de CDU niet toestaan dat degenen die vorig jaar “gefaald” hebben, Kohl bedoelde de nu in opiniepeilingen en regionale verkiezingen succesvolle SPD, “onze prestaties achteraf vervalsen of de geschiedenis zelfs op haar kop zetten”, aldus Kohl.

In een “Verklaring van Weimar”, dat na de Eerste Wereldoorlog hoofdstad van de naar haar genoemde kortstondige Duitse republiek (1919-'33), zegt de CDU dat zij de werkelijke eenwording van Duitsland als haar eerste taak ziet. Kohl liet doorschemeren dat de partij “als minderheid” straks wellicht akkoord zal moeten gaan met een volgens haar ongewenste abortusregeling (namelijk vrijheid van abortus in de eerste drie maanden van de zwangerschap op voorwaarde van niet-bindend beraad met een arts).

Over de hoofden van zijn partijgenoten heen waarschuwde Kohl de SPD dat wie tegen een onvoorwaardelijke Duitse rol in de Europese veiligheidspolitiek is “feitelijk de Europese eenheid verhindert”. 's Morgens had de kanselier in het vroegere concentratiekamp Buchenwald twee kransen gelegd: een voor de circa 57.000 ensen die daar tussen 1933 en '45 zijn omgekomen en een andere voor de omstreeks 10.000 die er nadien als slachtoffers van het communistische regime zijn gestorven.

    • J.M. Bik