Amsterdam: winkels aan IJ-oevers bouwen

AMSTERDAM, 11 JUNI. Met de bouw van een grootschalig winkelcentrum bij het Centraal Station zal zo snel mogelijk begonnen moeten worden. Een winkelcentrum zal het aantrekken van kantoren, hotels en woningen op de IJ-oevers vergemakkelijken en ook de positie van winkels in de binnenstad kunnen verbeteren.

Dat staat in het rapport Marktvisie IJ-oevers van het Gemeentelijk Grondbedrijf van Amsterdam. In het rapport worden de gevolgen op de kantoor- winkel-, hotel- en woningmarkt op een rijtje gezet. Het rapport gaat daarbij uit van de gisteren gepresenteerde definitieve nota van uitgangspunten 'Amsterdam naar het IJ' .

Volgens de opstellers van het rapport moet de ontwikkeling van kantoren, hotels en woningen zoals is aangegeven in de nota van uitgangspunten aangepast worden. Het Grondbedrijf advieert een bebouwing van de IJ-oevers die gelijkmatiger en later in de tijd plaatshebben dan in de nota is aangegeven. Anders zou het gevaar dreigen dat het aanbod op de markt te groot wordt.

“Met de concurrentie van andere locaties was onvoldoende rekening gehouden”, verklaart F.G. Meijer, een van de opstellers van het rapport. Vooral kantoorgebieden als Zuid-Oost, het wereldhandelscentrum en Teleport zorgen de komende jaren voor een groter aanbod van kantoorruimte. Het Grondbedrijf stelt daarom voor de uitgifte van grondvoor kantoorruimte in Amsterdam-Zuid tot 1995 te versnellen. Na dat jaar is het de beurt aan de IJ-oevers. Zowel Amsterdam-Zuid als de IJ-oevers richten zich op hetzelfde “topsegment” van de markt. Meijer beseft dat de latere ontwikkeling van bebouwing financiele consequenties heeft. “De kosten zullen nog meer voor de baten uitgaan. Dat zal meer risico's met zich meebrengen”, aldus Meijer.

Uitde gisteren gehouden commissievergadering bleek nog eens de brede steun in de Amsterdamse gemeenteraad voor de plannen met de IJ-oevers. De raadsleden van vrijwel alle partijen toonden zich ingenomen met de aanpassingen ten opzichte de eerste nota van uitgangspunten die begin vorig jaar werd gepubliceerd. De nieuwe plannen bevatten ondermeer een ondergronds sneltramnet.

Tevens is vastgelegd dat de kantoorhoogbouw op de zogeheten landhoofden aan het IJ een beperkte breedte krijgen.