Alliantie eist aftreden van Balcerowicz

WARSCHAU, 11 JUNI. De christen-democratische Centrum Alliantie in Polen eist dat de bevoegdheden van vice-premier Balcerowicz sterk worden beperkt. Hij zou als vice-premier moten aftreden en alleen nog minister van financien mogen blijven, verklaarde gisteren de leider van de Centrum Alliantie, Jaroslaw Kaczynski. Kaczynski is tevens chef van de staf van president Walesa.

Vice-premier en minister van financien Leszek Balcerowicz is de architect van het programma voor economische hervormingen in Polen. Hij heeft een uitgebreid takenpakket i de Poolse regering, en is ook verantwoordelijk voor de privatisering en de sanering van bedrijven die verliesgevend zijn. Balcerowicz houdt hardnekkig vast aan een harde politiek van hervormingen en wijst loonsverhogingen van de hand. Bij veel Polen is hij daarom bijzonder impopulair. De positie van de vice-premier komt steeds meer onder druk te staan.

Dit jaar zal de produktie verder dalen, net als de koopkracht van de Polen. Adviseurs van president alesa hebben al diverse pogingen gedaan om Balcerowicz ten val te brengen. Zij organiseerden onlangs een ronde-tafelgesprek over de economie om het beleid van Balcerowicz aan te vallen. President Walesa en ook premier Bielecki lieten echter weten dat zij de vice-premier blijven steunen.

De aanval van Kaczynski is de scherpste tot nu toe. Hij zei dat de Centrum Alliantie, de partij die Walesa steunde bij de presidentsverkiezingen van vorig jaar, diverse posten in de regeringwil overnemen. “De economische situatie van het land is dramatisch”, aldus Kaczynski. “Het beleid van Balcerowicz moet worden bijgesteld.” Hij zei dat de vice-premier zich alleen met financien zou moeten bezighouden of moet opstappen.

Volgens Kaczynski voldoet de huidige regering niet aan de wensen van het Poolse volk. “Het wordt tijd dat de Centrum Alliantie de meeste regeringsposten in handen krijgt.”

Een woordvoerder van Walesa haastte zich gisteren te zeggen dat de president Balcerowicz blijft steunen. Daarmee werd de aanval van de Centrum Alliantie voorlopig afgeslagen.

Balcerowicz is het boegbeeld van de hervormingen in Polen. Zijn beleid heeft de steun van het IMF, de Wereldbank en andere financiele instellingen in het Westen. Het ontslag van Balcerowicz zou de kansen van Polen op kredieten uit het Westen aanzienlijk verminderen, voor Walesa reden om achter zijn vice-premier te blijven staan.