Albert Heyn haalt flessen mineraalwater uit handel

ROTTERDAM, 11 JUNI. De supermarktketen Albert Heijn heeft gisteravond de gehele voorraad mineraalwater van het huismerk 'AH Bron' uit de handel genomen. Aanleiding voor de verkoopstop is een onderzoek van de Consumentenbond waaruit bleek dat het mineraalwater stoffen bevat die er niet in thuis horen.

De bond constateerde dat in het mineraalwater van Ahold het oplosmiddel cis 1-2 dichlooretheen voorkomt. Hoe de stof in het mineraalwater is beland, is niet duidelijk. De stof wordt onder andere gebruikt als grondstof in de plastic-industrie.

“We vermoeden dat de stof niet zo giftig is”, aldus Marcel Schuttelaar van de Consumentenbond, die aantekende dat over er over de stof niet veel bekend is. De stof werd gevonden in mineraalwater dat is gebotteld in de maand februari. Er werden kleine hoeveelheden van de stof aangetroffen: 70 ppb, 70 parts per billion.

Het mineraalwater van Albert Heijn is afkomstig uit een bron in het Belgische plaatsje Chaudfontaine, aldus het publiekatieblad van de Europese Gemeenschap. De bron van Albert Heijn heet 'Bron' en diet niet te worden verward met de bron Chaudfontaine, die het mineraalwater levert voor het gelijknamige merk. Het water wordt door Chaudfontaine aan Albert Heijn geleverd, aldus de Belgische onderneming.

Het mineraalwater van Albert Heijn is niet het enige water waarin onregelmatigheden zijn aangetroffen. De Consumentenbond doet onderzoek naar 35 verschillende merken. Bij een “handvol” is verontreiniging aangetroffen. Het gaat in alle gevallen om andere stoffen. Aangetroffen werJH)den aromaten, gechloreerde stoffen en organische stoffen.

De Consumentenbond wil niet zeggen om welke merken het gaat. De bond werd nogal overvallen door het plotselinge besluit van Albert Heijn de verkoop te staklen. De fabrikanten van de verontreinigde mineraalwaters hebben van de bond een brief gekregen waarin de verontreiniging wordt gemeld. De bond wil de bedrijven de tijd geven om zelf een tegenonderzoek te verrichten en al dan niet tot actie over te gaan voordat d namen in de publiciteit worden gebracht.

Het laboratorium Biochem uit Den Bosch heeft op verzoek van Albert Heijn tegenonderzoek verricht naar het gewraakte water maar heeft geen verontreiniging geconstateerd.