Akkoord omroep-CAO, acties zijn van de baan

HILVERSUM, 11 JUNI. De omroepbonden en de werkgevers hebben gisteren een akkoord bereikt over een twee-jarige CAO. De bonden zullen het akkoord met een positief advies voorleggen aan de leden. Acties in de omroep zijn voorlopig van de baan.

De CAO voorziet in een structurele loonsverhoging van 3,5 procent per 1 januari 1991, gevolgd door een structurele stijging van 2,5 procent per 1 januari 1992. Partijen hebben verder afgesproken dat vanaf 1 januari 1992 een werkweek van 36 uur wordt ingevoerd in de omroep.

Een stuurgroep met een onafhankelijke voorzitter zal voor 1 oktober met een 'zwaarwegend advies' komen over de wijze waarop deze 36-urige werkweek vorm moet krijgen. Met de invoering van de 36-urige werkweek is een impasse doorbroken die was ontstaan rondom de ATV-dagen in de omroep-CAO. In de nieuwe CAO komt de term ATV-dagen niet meer voor. In principe kan elke omroep op maat een regeling maken die leidt tot een werkweek van 36 uren voor mensen met vaste kantoortijden. Voor de categorie programmamakers, die geen vaste werktijden hebben, is afgesproken dat zij naast hun normale vakantie nog 24 vrije dagen hebben als compensatie.

De acties begonnen vorige week met een bezetting van het gebouw van de NCRV en een staking van de redactie van het NOS-journaal. De voorzitter van de onderhandelingsdelegatie van de werkgevers, W. van Beusekom, zei gisteravond “zeer tevreden” te zijn over het bereikte resultaat. Vooral de looptijd van de CAO, twee jaar, noemde hij een belangrijk punt.

Bij sterk afwijkende sociaal-economische omstandigheden (bijvoorbeeld sterke inflatie) zullen partijen opnieuw overleggen om te zien of de afgesproken loonsverhogingen moeten worden bijgesteld.

Partijen hebben verder afgesproken bij de komende reorganisatie van het publieke bestel gedwongen ontslagen te voorkomen. De omroepen hebben een inspanningsverplichting om overtollig personeel twee keer een andere baan aan te bieden.

De besturen van de bonden van omroeppersoneel willen dat de vakcentrales FNV en CNV zich sterk maken voor een verhoging van de omroepbijdrage. Volgens de bonden is dit nodig om de publieke omroep een “stevige financiele uitgangspositie” te verschaffen. De hoogste organen van FNV en CNV komen maandagmiddag bijeen in hun respectieve vergaderingen.

De bonden vrezen (evenals de omroepen zelf) dat als het voorstel van minister d'Ancona wordt gevolgd om het lidmaatschap met 25 gulden te verhogen tienduizend leden zullen opstappen. Als dat gebeurt blijft het publieke bestel worstelen met het “alles verlammende financieringprobleem”, aldus de bonden. (ANP)