Vraag naar zilver dit jaar hoger dan aanbod

De wereldvraag naar zilver was in 1990 voor het eerst in dertien jaar groter dan het aanbod. Dit jaar zal het verschil tussen vraag en aanbod naar verwachting nog groter worden, is de prognose in een studie van het International Silver Institute in New York.

Het verbruik van zilver bedroeg volgens dit instituut vorig jaar 525 miljoen ounce (van 31,1 gram) en overtrof daarmee het aanbod met 24,4 miljoen ounce. De vraag zal dit jaar toenemen tot naar schatting 537 miljoen ounce, terwijl het aanbod zal stagneren op circa 505 miljoen ounce. Marktdeskundigen van American Precious Metals Advisors (APMA), publiceerden onlangs een prognose met vraag- en aanbodcijfers voor dit jaar van respectievelijk 590 miljoen ounce en 481 miljoen ounce. Daarmee geven de experts van APMA een aanmerkelijk groter verschil aan tussen vraag en aanbod dat die van het Zilverinstituut. De deskundigen zijn het er wel over eens dat de huidige, zichtbare zilvervoorraden van handelaren op de New York Commodities Exchange (Comex) van 263 miljoen ounce, tegen vorig jaar 265 miljoen ounce en voldoende voor ongeveer een jaar wereldverbruik, een spoedig herstel van de zilverprijs flink in de weg staan en dat het manco tussen vraag en aanbod de komende jaren goeddeels door deze voorraden zal worden opgevangen alsmede door regelmatige aanbod uit 'onzichtbare' zilvervoorraden in handen van beleggers die het edele metaal voor 1980 kochten in de hoop dat het meer waard zou worden. Veel van deze beleggers zien geen heil meer in het nog langer vasthouden van hun almaar in waarde dalende bezit en besluiten zilver als beleggingsmedium de rug toe te keren. Inzicht in de hoeveelheden die daarmee zijn gemoeid is evenwel niet te verkrijgen. Daarnaast bestaat er ook nog een omvangrijke additionele 'onzichtbare' zilvervoorraad, bJH)staande uit zilveren voorwerpen, gebruiksartikelen en sieraden die wordt aangeboden voor omsmelting en hergebruik. De hoogte van de zilverprijs is doorgaans bepalend voor het volume dat op de markt komt. De inzakkende zilverprijs van de afgelopen jaren was niet een stimulerende factor, maar zodra de zilverprijs weer een stijgende lijn laat zien zal het aanbod ongetwijfeld toenemen. Grote verbruikers van zilver zijn de fabrikanten van sieraden en zilverwaren, de fotobrance, de elektronische industrie, de muntenindustrie en sinds kort in toenemende mate ook de automobielindustrie. Nadat Ford in 1986 een wagen introduceerde met een nieuw type voorruit die tussen twee glaslagen een uiterst dun laagje zilver gebruikt dat ondermeer als voordeel heeft dat het een snelle ontdooiing bevordert en zonwerend werkt, behoort dit type autoruit inmiddels tot de standaard-uitrusting van een aantal Amerikaanse en Japanse automerkenEP)Het afgelopen jaar is als gevolg van de in een dalende lijn geraakte zilverprijs (van een top van 20,63 dollar per ounce eind 1979 naar omstreeks 4 dollar thans) de vraag naar tafelzilver (zilveren messen, vorken en lepels) opmerkelijk toegenomen. Wat enkele jaren geleden nog onbetaalbaar was, komt nu binnen het bereik van vooral veel Amerikaanse gezinnen waar een zilveren tafelbestek wel tot de levensstijl behoorde maar door de hoge prijs niet haalbaar was. Twintig jaar geleden kostte een eenvoudig zilveren felbestek nog even boven de honderd dollar. Na 1979 liep dit op tot meer dan 400 dollar, terwijl de prijs thans omstreeks de 155 dollar ligt. Volgens het Newyorkse Zilverinstituut is de mijnproduktie van zilver afgenomen doordat de prijs van het edele metaal al geruime tijd op een historisch laag niveau ligt. Alleen al in Mexico zijn vorig jaar veertig kleine en middelgrote mijnen gesloten omdat zij niet meer rendabel konden prouceren. Ook het aanbod uit het tot de 'onzichtbare' voorraden behorende zilverafval van de elektronica- en de foto-industrie is vorig jaar afgenomen onder invloed van het lage prijspeil. Naarmate de vraag naar zilver toeneemt en het aanbod uit mijnproduktie verder vermindert is het niet moeilijk te begrijpen dat het omslagpunt steeds dichterbij komt. Het kan evenwel nog geruime tijd duren voordat handelaren weer voldoende vertrouwen krijgen in de marktontwikkelingen en de zilverprijs vanuit het dal de weg omog zal terugvinden.