Theologendebat

Hylke Tromp voert met veel citaten van oude schrijvers als Sun Tzu (490 voor Chr.) en Von Clausewitz (1832) een soort theologendebat in zijn pleidooi in NRC Handelsblad van 4 juni, om de overwinning in de Golfoorlog voor Saddam Hussein te claimen.

Wel wat voorbarig, want de boycot van de Verenigde Naties duurt nog voort en zal voortduren tot Saddam verdwenen is (uitspraak van premier Major van Engeland). Tevens is Saddam op het ogenblik geen machtsfactor meer in het Midden-Oosten en begint het Midden-Oosten nu het karakter te krijgen van Uncle Sam's backyard waar de Verenigde Staten op elk gewenst moment militair kunnen ingrijpen. Dat Saddam pogroms voert tegen de shi'ieten en de Koerden in zijn land wordt door Tromp uitgelegd als teken vanzijn sterkte, hoewel de meest achterlijke dictaturen met gebrekkige middelen daartoe al in staat zijn, bijvoorbeeld de Duvaliers in Hati en de Somozas in Nicaragua. Khalil vergeleek in 'The Republic of Fear' het bewind van Saddam met dat van Stalin in de Sovjet-Unie. Stalin kon met terreur de nationaliteitenkwestie niet oplossen. Ondanks Tromps wonderlijke exercitie in bewijsvoering in de sociale wetenschappen zal dat Saddam ook niet gelukken in Irak.

    • A. Hoogendoorn Lochem