Shell joint venture met mijnbouwmij in Zuid-Afrika

Shell Zuid-Afrika heeft een joint venture opgezet met de Zuidafrikaanse onderneming Rhombus Exploration voor de winning en verwerking van mineraalhoudend zand in het noorden van de provincie Natal.

Shell Z-A krijgt een belang van 60 procent en Rhombus 40 procent in het project waarmee een bedrag van totaal 320 miljoen rand is gemoeid (ruim 200 miljoen gulden). Rhombus verzorgt in de gezamenlijke onderneming de geologische en de financiele gang van zaken en Shell Z-A neemt de afzet op zich. Onderzoek heeft aangetoond dat de voorraad mineraalhoudend zand voldoende is voor ten minste 20 jaar productie. Het zand dient voornamelijk als grondstof voor pigmenten in de verf-, plastic- en papierindustrie. Shell is in Zuid-Afrika al werkzaam in de steenkoolsector met een belang van 50 procent in de de Rietspruitmijn en een belang van 12 procent in het kolenoverslag bedrijf in de Richardsbaai.