Palestijnen vragen beeindiging van de jacht op 'collaborateurs'; Intifadah in crisis door vele executies

TEL AVIV, 10 JUNI. Door de aanhoudende wrede executies van vermeende en echte collaborateurs door gemaskerde Palestijnse bendes is de intifadah, de Palestijnse volksopstand in door Israel bezet gebied, bij het ingaan van zijn 43ste maand in een morele crisis beland.

De situatie is dermate uit de hand gelopen dat een reeks Palestijnse persoonlijkheden de afgelopen dagen na een diepaand zelfonderzoek in de Palestijnse pers heeft opgeroepen tot een einde op de jacht op collaborateurs. “Onze revolutie ontaardt in een spook dat onze kinderen verzwelgt”, schreef de 37-jarige Adnan Damiri uit Tulkarem in het blad Al-Fajr dat verschijnt in Oost-Jeruzalem. Deze krant heeft zijn kolommen geopend voor een debat over deze pijnlijke interne kwestie. Adnan Damiri heeft tien jaar opsluiting in een Israelische gevangenis achter de rug wegens nationalistische activiteiten en daarom klinkt zijn stem ook via het Israelische televisiescherm met gezag. Het is opmerkelijk dat het vooral jonge Palestijnen zijn met langdurige gevangenisstraffen achter de rug die de Palestijnse executiepelotons aanvallen en tevens naar een pragmatische, van traditionele Palestijnse retoriek ontdane oplossing zoeken voor het Palestijnse vraagstuk. Dit is het naar buiten komende gezicht van een nieuw Palestijns leiderschap, dat zijn positie in de Palestijnse gemeenschap ontleent aan langdurige loutering voor de Palestijnse zaak in Israels harde gevangenissen. Volgens de officiele telling van het Israelische leger zijn er sinds het begin van de intifadah 426 Palestijnen door gemaskerde Palestijnen vermoord op verdenking van samenwerking met de Shin-Bet, de Israelische veiligheidsdienst. Soms met een schot door het hoofd of in de nek, maar in de meeste gevallen na langdurige folteringen en een genadeslag met een bijl. In dezelfde periode doodden Israelische soldaten 803 Palestijnen, terwijl 66 Israeliers en vijf toeristen in de gewelddadige maalstroom van de intifadah het leven verloren. Volgens een telling van het persbureau Reuter werden vorige maand 13 Palestijnen door Israelische kogels gedood terwijl 28 Palestijnen door Palestijnse hand de dood vonden. “Palestijnen zijn banger voor gemaskerde Palestijnen dan voor Israelische soldaten”, schreef Adnan Damari in Al-Fajr.

pag. 4:

Veel gedode Palestijnen onschuldig

In een zeer opvallend vraaggesprek met de Israelische tv veroordeelde deze Palestijn vrijdag in scherpe bewoordingen de moordpartijen. Volgens hem treft veel op beschuldiging van collaboratie uit de weg geruimde Palestijnen helemaal geen blaam en werpen de doorgaans jonge, gemaskerde Palestijnse uitvoerders van deze mmiere executies een schaduw over het opzetten van een democratische Palestijnse samenleving. Met martelingen onderstreepte ondervragingen in duistere plaatsen buiten alle juridische regels om zijn volstrekt onaanvaardbaar en hebben volgens de Palestijnse persoonlijkheden die nu hun stem verheffen, een demoraliserend effect op de Palestijnse bevolking. Bovendien speelt dit verschijnsel, dat escaleert ondanks de oproepen van PLO-leider Yasser Arafat uit Tunis er een einde aan te maken, de anti-Palestijnse Israelische propagda in de kaart. De Israelische minister van defensie Moshe Arens stelde vrijdag in een tv-vraaggesprek onder verwijzing naar deze crisis dat de intifadah op sterven na dood is. In deze opvatting werd hij gisteren gesteund door de socialist Efraim Sneh, oud-hoofd van het civiele bestuur in de bezette gebieden. In een vraaggesprek met Maariv schreef hij het escalerende interne Palestijnse geweld toe aan de opvallende successen van de Shin-Bet van de laatste tijd bij het oprollen van Palestijnse cellen. Daardoor is bij de Palestijnse activisten die nog op vrije voeten zijn zo'n paniek onstaan dat ze min of meer in het wilde weg van collaboratie verdachte Palestijnen afmaken. Het is volgens Sneh een intimidatie-techniek, om de Palestijnen een zwijgplicht af te dwingen. Sneh is het overigens met de Palestijnse persoonlijkheden die zich tegen de executies keren eens dat er onder de slachtoffers van de Palestijnse bendes nogal veel onschuldigen zij. “Voor zover mij bekend is genieten de echte Palestijnse collaborateurs een goede bescherming”, zei hij met kennis van zaken. Twee redacteuren van Al-Fajr hebben de vrees uitgesproken dat de druk op de collaborateurs tot gevolg zal hebben dat dezen weer gewapende milities vormen die de strijd met de gemaskerde Palestijnse strijdgroepen aanbinden. Zij zijn bang dat er over deze problematiek een burgeroorlog kan uitbreken, die de reeds door de intifadah zwaar ontregelde Palestijnse samenleving nog meer door eaar zal schudden. Dat een evaluatie van de intifadah door het lokale Palestijnse leiderschap in volle gang is valt ook af te leiden uit de dikke vraagtekens die in de Palestijnse pers worden geplaatst achter de intifadah-routine van dagelijkse winkelsluiting. “We worden daardoor een iedere middag slapend volk”, beklaagde een Palestijn zich vorige week in Al-Quds.

    • Salomon Bouman