Ontbinding van parlement Colombia

BOGOTA, 10 JUNI. De president van Colombia, Cesar Gaviria, zal meewerken aan de ontbinding van het parlement en vervroegde verkiezingen uitschrijven per oktober. Deze stap, in Colombia “de belangrijkste politieke gebeurtenis van deze eeuw” genoemd, maakt het mogelijk op 4 juli een nieuwe grondwet aan te nemen die een eind maakt aan het machtsmonopolie van de twee traditionele partijen, de liberalen en conservatieven.

Bij het opstellen van de nieuwe grondwet hebben de nieuwe Colombiaanse partijen - de voormalige guerrilla-beweging M19 en de neoconservatieve MSN - een monsterverbond gesloten. Deze partijen, die een meerderheid hebben in de op 9 december vorig jaar gekozen Grondwetgevende Vergadering, willen Colombia's op Amerikaanse leest geschoeide tweepartijenstelsel veranderen in een meerpartijenstelsel. De president zal zich in dit nieuwe stelsel niet beschikbaar mogen stellen voor herverkiezing. De nieuw te kiezen president zal een vice-president naast zich krijgen. Radicale groeperingen en etnische minderheden, zoals de Indianen, krijgen meer mogelijkheden om aan het politieke proces deel te nemen. De overeenkomst moet de nog actieve guerrilla-bewegingen in Colombia stimuleren de wapens neer te leggen en zich om te vormen tot politieke partijen. De ontbinding van het parlement maakt een einde aan de constitutionele patstelling tussen de Grondwetgevende Vergadering en het Congres, waarin de oude partijen nog de dienst uitmaakten. President Gaviaria zal tot het najaar regeren met een achtttien man tellend comite uit de Grondwetgevende Vergadering. Een groep conservatieve parlementariers noemt de overeenkomst daarom een verkapte staatsgreep en heeft het leger gevraagd in te grijpen om hun mandaat te beschermen. (AP, Reuter)