Onduidelijke dans op oorverdovende Handel

Gezelschap: The Quartet. Produktie: Lies Revealed (Leugens Onthuld). Collectieve choreografie van Dennis O'Connor, Irene Hultman, Joseph Lennon en Ann Papoulis. Muziek: David Linton. Toneelbeeld: John Monti. Kostuums: Pearl. Gezien: 8 juni, Theater De Meervaart, Amsterdam.

De laatste gasten in Fresh Traces, onderdeel van het Holland Festival, waren vier in New York werkende dansers, die onder de naam The Quartet een gezamenlijke produktie maakten, enspireerd op Handels opera Alcina. Lest blijkt niet altijd best te zijn, want wat het viertal te bieden had, werd een fikse deceptie. Op de ongezonde en volstrekt onnodig oorverdovende geluidscompositie die David Linton maakte, waarin hij een gedeelte van Handels muziek maltraiteerde, is getracht het gecompliceerde verhaal weer te geven van de tovenares Alcina (Irene Hultman) die het op de ridder Ruggiero (Joseph Lennon) voorzien heeft en hem daartoe op een eiland gevanen houdt. Deze ridder is echter de geliefde van Bradamante (Dennis O'Connor). Deze Bradamante volgt Ruggiero in diens gevangenschap. Zij verkleedt zich daartoe als man en noemt zich Ricciardo. Dat brengt uiteraard consequenties met zich mee, want als man wordt ze achtervolgd door de ook al over magische krachten beschikkende dame Morgana (Ann Papoulis). Om het allemaal nog wat ingewikkelder te maken, wordt de Bradamante hier gedanst door een man die dus een vrouw vrbeeldt die zich voordoet als een man. Bent u daar nog! Volstrekt onduidelijk blijft wat het viertal eigenlijk heeft willen bereiken. Ik heb althans geen enkele ware karakterisering of probleemstelling kunnen ontdekken. Wellicht is het geheel als parodie bedoeld, maar dan was het gewoon niet leuk genoeg. Nu doet ieder zijn eigen, volstrekt oninteressante dansjes, waarbij soms veelbetekenend in het publiek wordt gekeken. Morgana gaat herhaaldelijk uit de bol en teistert zichzelf met furieuze bewegingen die je volkomen onbewogen laten. Ruggiero gedraagt en beweegt zich als een wezenloze slappeling. Alcina doet haar best verleidelijk, dan wel heerseres te zijn en Bradamante-Ricciardo laat vooral zien dat zijn fraai gevormde benen los in de heupen zitten. Ze kunnen best bewegen, die vier, maar tot nut van het algemeen leidt dat niet. Het enige sterke element was het sobere toneelbeeld van John Monti: een klein ovaal, geblokt vloerdeel en twee veranderbare houten sculpturen. Een voorsteling die bij mij de wens opriep dit stukje te kunnen ondertekenen met Multatuli, want dat pseudoniem geeft precies aan, hoe ik die avond onderging.

    • Ine Rietstap