Minister voorkomt veiling handschrift

ROTTERDAM, 10 JUNI. De minister van WVC, mevrouw d'Ancona, heeft vorige week de veiling tegengehouden van een 15de-eeuws Nederlands gebedenboek dat op 18 juni in Londen onder de hamer zou komen. Het is voor het eerst dat de Staat der Nederlanden met een spoedprocedure ingrijpt om de uitvoer van een voorwerp van nationaal cultureel belang te voorkomen. Het gaat om het met miniaturen en initialen verluchte gebedenboek van Beatrijs van Assendelft uit 1480, vermoedelijk vervaardigd door het Sint Agnesklooster in Delft, dat samen met andere Nederlandse manuscripten in opdracht van de Amsterdamse familie Six bij Sotheby's geveild zou worden. De opbrengst werd geschat op vijftien- tot twintigduizend Britse ponden.

De minister heeft de verkoop van het gebedenboek verhinderd in het kader van de Wet tot behoud van cultuurbezit, die bescherming biedt tegen de uitvoer van circa zevenhonderd stukken en collecties uit particulier bezit. Op deze lijst van beschermde kunstwerken komt wel het gebedenboek van de dochter van Beatrijs van Assendelft voor, nu in bruikleen bij het Catharijne Convent in Utrecht. De verblijfplaats van het nu onmiddellijk op de lijst geplaatste oudere gebedenboek dat aan de moeder toebehoorde, ook Beatrijs van Assendelft geheten, was onbekend. Het werd in 1928 op de Amsterdamse veiling van de nalatenschap van jonkheer prof. Six van Hillegom gekocht door diens dochter, wier erfgenamen het nu wilden verkopen. De eigenaar behoudt zich het recht voor om in een Arob-procedure in beroep te gaan tegen het besluit van de minister. Maar jonkheer Six van Hillegom, naar eigen zeggen 'chef de famille', overweegt het manuscript, dat vorige week op kijkdagen van Sotheby's in Amsterdam te zien was, aan de Staat der Nederlanden te verkopen. “Het was ons totaal onbekend dat de Staat het zo belangrijk vond. Een of andere universiteit had het opgemerkt”, aldus Six van Hillegom. Op de vraag waarom het gebedenboek bijvoorbeeld niet in bruikleen is gegeven voor het overzicht van Noordnederlandse miniaturen, vorig jaar in Utrecht, zegt Six van Hillegom: “De familie heeft zoveel van die dingen. We zijn in wezen niet zo genteresseerd om ze tentoon te stellen.” De huidige eigenaar verwacht niet dat het gebedenboek minder zal opbrengen nu uitsluitend Nederlandse kopers in aanmerking komen.