Major en Kohl willen tijd nemen voor EMU

LONDEN, 10 JUNI. De Britse premier John Major en de Duitse bondskanselier Helmut Kohl hebben besloten geen haast te maken met de Europese monetaire en politieke unie. Dat hebben zij gisteren afgesproken tijdens een vijf uur durende informele ontmoeting op Checquers, het buitenverblijf van de Britse premier.

De twee leiders zijn overeengekomen dat op de eerstvolgende bijeenkomst van Europese regeringsleiders, op 28 en 29 juni in Luxemburg, niet gepoogd zal worden met voortvarendheid te werken aan een tijdschema voor de economische en politieke unie. Daarmee lijkt de Britse premier wat meer tijd te hebben gekregen voor het formuleren van een antwoord op de vraag of hij bereid is mee te werken aan de totstandkoming van een gemeenschappelijke Europese munt. Bondskanselier Kohl heeft steeds aangedrongen op een snelle beslissing over de vorm van en het tijdschema voor Europese eenwording, het liefst voor het einde van dit jaar. In het kader daarvan zouden grotere bevoegdheden moeten worden toegekend aan het Europese Parlement, en er zouden een gemeenschappelijke munt en een Europese centrale bank moeten komen. De vorige Britse premier, Margaret Thatcher, heeft zich steeds verzet tegen deze mogelijkheid. Premier Major, die een scheiding der geesten binnen de Conservatieve partij over de kwestie wil voorkomen, is er nu in geslaagd tijd te winnen, waardoor hij probeert te vermijden dat Groot-Brittannie zich vervreemdt van de partners in de EG.

pag. 11:

Britten hebben de tijd nodig

De voorzitter van de Conservatieven, Chris Patten, bevestigde dat de totstandkoming van een monetaire unie niet alleen afhankelijk is van het naar elkaar toegroeien van de economieen van de verschillende landen, maar ook van de uiteindelijke beslissing van het Britse parlement. Kohl en Major spraken gisteren bij hun ontmoeting af dat de hervormingen in de Sovjet-Unie een belangrijk onderwerp van gesprek zullen vormen op de top van de zeven rijke industrielanden die van 15 tot 17 juli in Londen wordt gehouden. Het staat inmiddels vast dat Sovjet-leider Gorbatsjov na afloop van de G-7 top een ontmoeting met de leiders van de grote industrielanden zal hebben. Kohl en Major stelden vast dat het belangrijk is dat het Westen steun geeft aan de hervormingen in de Sovjet-Unie. (VO) Onze correspondent in Londen voegt hieraan toe: Eerder verklaarde Francis Maude, staatssecretaris op het ministerie van financien belast met Europese zaken, over het tempo van de monetaire eenwording: “Wij zijn tevreden met een verdrag over een gemeenschappelijke munt, zolang ons dat niet dwingend wordt opgelegd. We kunnen de beslissing nemen tegen de tijd dat er werkelijk sprake van zal zijn en dat is toch niet voor het jaar 2000.” Over het verschil in benadering tussen Thatcher en Major zei Maude: “John Major en Margaret Thatcher zeggen waarop het staat. Maar Major is toleranter in zijn benadering en meer verzoenend. Hij heeft een fenomenaal vermogen om verschillende standpunten met elkaar te verzoenen. Maar dat betekent niet dat hij altijd bereid is tot een compromis”. (Reuter, UPI)