Kounellis (2)

De heer Fuchs is niet, zoals werd geschreven in het hoofdartikel 'Kounellis' (NRC Handelsblad, 31 mei) de adviseur van de minister. Hij is destijds als adviseur van de gemeente opgetreden. Het Praktijkbureau Beeldende Kunstopdrachten in Amsterdam was uitvoerder van de opdracht om via een vaste procedure tot keuze van kunstenaar en ontwerp te komen. Tevens zijn de architect P. de Bruijn, de rijksbouwmeester K. Rijnboutt en zijn adviseurs, de Adviesgroep Beeldende Kunst van de Tweede Kamer bij deze keuze betrokken geweest. Zij allen zijn met het voorstel akkoord gegaan.

Voorts is ook de direct betrokkene, de Tweede Kamer zelf, akkoord gegaan met de procedure. In het hoofdartikel is op geen enkele wijze aangetoond dat er fouten in die procedure zijn gemaakt. De getrokken conclusie lijkt me dan ook niet op z'n plaats.

    • Voorlichter Ministerie van Wvc
    • Drs. J.C. Mulder